Ervaringsdeskundigheid

Verantwoording

Ervaringsdeskundigheid is een onderwerp dat volop in ontwikkeling is. Per 5 juli 2022 is de AKWA standaard ervaringsdeskundigheid gepubliceerd en er is een beroepscompetentieprofiel. De vergoedingen voor de inzet zijn ook volop onder de aandacht en wordt er ook steeds meer onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen.

AKWA standaard, beroepsprofiel en vereniging

 • AKWA kwaliteitsstandaard ervaringsdeskundigheid

  In opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw hebben de Vereniging van Ervaringsdeskundigen, het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen in de ggz ontwikkeld, waaronder de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Dezebiedt handvatten voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, voor relevante interventies, voor de rollen en taken van ervaringsdeskundigen in verschillende fasen van het zorgproces, en voor de cultuur, samenwerking en organisatie van ervaringsdeskundigheid. 

 • VvEd - Vereniging van Ervaringsdeskundigen

  De VvEd is een landelijke beroepsvereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringswerkers en voor erkenning van deze functie en werksoort: de vereniging van ervaringsdeskundigen. Ze zijn er voor raad en daad en op de website zijn ervaringsverhalen, artikelen, overzicht van opleidingen en een kennisbank te vinden.

 • Beroepscompetentieprofiel door GGZ Nederland

  In dit competentieprofiel wordt ingegaan op de beroepscontext en de positie van de ervaringsdeskundige in de ggz. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste concepten rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid, denkend aan herstel, empowerment, stigma en ervaringskennis. Daarnaast gaat er aandacht uit naar de kerntaken en kritische beroepssituaties. En tot slot komen de competenties van ervaringsdeskundigen aan bod.

Platforms

 • Balans

  Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. 

 • Familie als bondgenoot

  Dit is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis.

 • Phrenos Kenniscentrum

  Phrenos deelt kennis over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen. Het kennisthema over ervaringsdeskundigheid vertelt over het ontstaan en de achtergrond van ervaringsdeskundigheid, geeft een aantal cijfers weer, biedt literatuurverwijzingen en een overzicht van opleidingen. 

 • Participatie en Herstel

  Een zeer uitgebreide databank over participatie en herstel met verwijzingen naar artikelen, boeken, kenniscentra, opleidingen, cliëntenorganisatie, brancheorganisaties e.d. 

 • Peer2Peer

  Mensen helpen mensen.

 • Sterk Door Werk

  Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
  Sterk door Werk is een kennisportal waar onderzoeken, kennis, praktische informatie, tips en tools over toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vinden is, maar daarnaast vooral ook een plek waar de kracht van werk letterlijk in verhalen zichtbaar wordt. 

Opleidingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen

Boeken

 • Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners; stigma, verslaving en existentiële transformatie, Alie Weerman, 2016

  Hierin beschrijft Alie Weerman een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft een persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal werk. Ook wordt het ontstaan van een nieuwe opleidingsroute beschreven waarin hulpverleners (sociaal werkers) de mogelijkheid krijgen om hun eigen cliëntervaringen en ervaringen met psychiatrie en verslaving te benutten als extra deskundigheid in hun beroepsrol. 

 • Een ervaring rijker, Miranda Posthouwer en Hilko Timmer, 2013

  Een ervaring rijker laat een weerbarstige praktijk zien, maar laat ook interessante resultaten zien over de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen in de psychiatrie. Het boek geeft antwoord op de vraag wat met betrekking tot ervaringsdeskundigheid de mogelijkheden zijn en biedt hulp bij de implementatie in de vorm van zes aanbevelingen en een praktische checklist.

 • Deskundig door de verslaving, Alie Weerman, 2012

  Dit boek is geschikt voor het ondersteunen van beleid op het gebied van herstelondersteunende zorg, het inzetten van ervaringsdeskundigheid, voor opleidingen gericht op ervaringsdeskundigheid en voor reguliere opleidingen gericht op zorg- en dienstverlening. Het geeft een duidelijk beeld van de manier waarop ervaringskennis van zowel (ex-)cliënten als van reguliere zorgprofessionals gebruikt kan worden.

Online hulp door ervaringsdeskundigen/peersupport.

Ervaringsdeskundige hulplijnen en peersupport

Video’s over ervaringsdeskundigheid

Publicaties/documentatie/artikelen