Colofon: Floor Kalker, Eva Kist

Arts-assistenten psychiatrie

Verantwoording

Welkom op de pagina voor arts-assistenten! 

Deze pagina is toegespitst op informatiebehoeften van co-assistenten en arts-assistenten al dan niet in opleiding.
Wij hebben per thema een aantal relevante websites en links verzameld.

Veel leesplezier,

Floor Kalker & Eva Kist

Opleiding

Arbeid en belasting

Bij het aangaan van een arbeidscontract onderhandelen arts-assistenten met hun werkgevers en opleiders over arbeidstijden en -voorwaarden. Hiervoor is het van belang te beschikken over actuele informatie betreffende de regelgeving op dit gebied. Zie hieronder de verschillende CAO's waar je als arts-assistent psychiatrie onder kan vallen.

Belangenverenigingen

Verschillende organisaties en verenigingen komen op voor de belangen van (jonge) dokters.

 • NVvP JONG

  NVvP JONG is een Nederlandse belangenbehartiger van alle AIOS Psychiatrie, en onderdeel van de NVvP. 

 • VVP

  Vereniging voor arts-assistenten psychiatrie Vlaanderen.

 • APA

  Het deel van de website van de American Psychiatric Association voor 'residents' (=aios).

 • EPA

  De European Psychiatric Association is het grootste internationale netwerk in Europa.

 • De Jonge Specialist

  De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios. De Jonge Specialist staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.

 • LAD (artsen in dienstverband)

 • VVAA

  Beroepsoverstijgend collectief  VvAA voor (para)medici. Steun, adviezen en verzekeringen. 

Tijdschriften en vakbladen

Zie hier een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften.

Nederlandse vakbladen: 

 • Tijdschrift voor Psychiatrie

  Het Tijdschrift voor Psychiatrie is het maandelijks tijdschrift met overzichtsartikelen voor de Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. 

 • De Psychiater

  De Psychiater is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 

 • Psyfar

  Tijdschrift en nascholing over psychofarmacologie.

 • Medisch Contact

  Medisch Contact is het onafhankelijke weekblad van de KNMG, ooit begonnen als verzetsblad van artsen in de Tweede Wereldoorlog.

 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

  Algemeen medisch-wetenschappelijk tijdschrift.

 • Arts en Auto

  Arts en Auto is het magazine en de website voor leden van VvAA. VvAA is een ledenorganisatie van en voor professionals in de gezondheidszorg. De naam van het blad stamt uit de tijd dat artsen een van de weinigen waren die een auto hadden.

Congressen en Scholing

Instrumenten

Klik hier voor de eigen rubriek van psychiatrienet met een verzameling van meetinstrumenten. 

Medicatie

 • Switchtabellen

  Interne link naar de onmisbare switchtabellen van psychiatrienet

 • Farmacotherapie psychiatrienet

  Interne link naar rubriek farmacotherapie met overzichten van handige websites, richtlijnen en documenten over psychofarmaca.

 • Lareb

  Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Ook is hier informatie te vinden over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. 

Onderzoek

Psychiatrie en Recht

Somatiek

Vind hier aanvullende informatie over o.a. interne geneeskunde en neurologie.

Overige links

 • De Jonge Psychiater

  De Jonge Psychiater is een onafhankelijke website die voor psychiaters (in opleiding) up-to-date informatie verzorgt op verschillende interessante gebieden, waaronder recht, filosofie, media en kunst. 

 • Esculaap

  Website met nuttige informatie, documenten en vacatures voor co-assistenten, arts-assistenten, medisch specialisten en verpleegkundigen. Bekend om de zakkaartjes. 

 • De Leidse Psychiater

  Website door de afdeling psychiatrie van het LUMC. 

 • Tolkentelefoon

  De tolkentelefoon verbindt je door met een tolk in iedere gewenste taal.

advertentie
banner Leerboek psychiatrie
M.W. Hengeveld, A.J.L.M. van Balkom
Aan het boek is een online leeromgeving gekoppeld met 39 casussen die ontleend zijn aan de psychiatrische praktijk, zowel in eerste, tweede als derde lijn. Lees meer