Colofon: Dr. A. Ralston

Psychiatrie en filosofie

Verantwoording

Een zoekactie op internet (philosophy + psychiatry) levert veel irrelevante hits op. Wel treft men spoedig de verwijzing aan naar de E-list van Chris Perring, die ook goed wordt onderhouden.

Bij de samenstelling van de rubriek Psychiatrie en filosofie zijn keuzes gemaakt op basis van vier criteria:
* niveau;
* actualiteit;
* toegankelijkheid voor de psychiater zonder filosofische voorkennis;
* mate dat de verwijzing representatief is voor het betreffende veld.

Inleiding

 • Inleiding

  Het grensgebied van psychiatrie en filosofie is sterk in ontwikkeling. Dat is niet zo vreemd, want er is vermoedelijk geen discipline in de geneeskunde waarvan de beoefenaar zo vaak wordt geconfronteerd met filosofische vragen.

  Denk bijvoorbeeld aan:
  het thema van de menselijke vrijheid in relatie tot het medisch gelegitimeerd toepassen van dwang;
  de relatie tussen bewustzijn en brein;
  de verhouding tussen kunst en kunde, wetenschap en klinische praktijk;
  filosofische vragen die naar aanleiding van psychopathologie kunnen ontstaan (zoals bij angst, depersonalisatie, stemmingsontregeling en/of verlies van realiteitsbesef);
  vragen over de status van geestesstoornissen of waar de grens ligt tussen geestelijke gezondheid en ziekte;
  causaliteit en psychopathologie
  psychiatrische ethiekFilosofie van de psychiatrie richt zich op het analyseren van de aannames over de werkelijkheid die ons professioneel denken en handelen kleuren. Onze ideeën hebben een filosofische grondslag, ook als deze voor onszelf moeilijk te formuleren is, en ook als we er nog niet bewust over nagedacht hebben. De recent hernieuwde belangstelling tussen filosofie en psychiatrie levert voor beide vakgebieden nieuwe mogelijkheden: voor de filosofen nieuwe empirische kennis gebaseerd op nieuwe technologieën, rijke beschrijvingen van psychopathologie voor conceptuele analyse, en uitdagingen op het gebied van ethiek, voor de psychiater nieuwe gereedschappen om fundamentele, duurzame vragen over haar vakgebied aan te pakken, en haar professioneel handelen te verbeteren.
  Op deze pagina vindt U allereerst algemene filosofie links, daarna links en literatuur per filosofisch deelgebied (resp. wetenschapsfilosofie, philosophy of mind en ethiek), literatuur op het terrein van filosofie en psychiatrie, en informatie over verenigingen en congressen. Veel plezier, graag ontvangen we feedback of suggesties via aralston@dijkenduin.nl

DSM 5 en nosologie

Een grote stap voorwaarts, of een grote illusie? De DSM functioneert maatschappelijk als icoon van de psychiatrie, en vangt daarmee zowel lof als kritiek. Weinig entiteiten zijn zo verweven met de identiteit en de legitimatie van de psychiater als de DSM, en de DSM functioneert ook als feitelijke poortwachter van de psychiatrie: zonder DSM diagnose geen hulp. Discussies over het domein van de psychiatrie zijn van alle tijden, de vorm daarvan verandert mee met dominante opvattingen over geestesstoornissen, wetenschap en epistemologie. Overzicht houden over alle gerelateerde argumenten is niet eenvoudig, tegelijk zou je kunnen zeggen dat het redelijk is te verwachten van een psychiater dat ze tenminste een mening heeft over 'ons' classificatiesysteem.

We verzamelen hier blogs, artikelen, analyses, achtergronden voor de lezers die meer thuis willen raken in deze materie.

 

 

 • DSM-5

  Hier beginnen natuurlijk.

 • DSM-5 op psychiatrienet

  Het algemene gedeelte van deze site over DSM-5.

 • DSM 5 in Distress

  De meest bekende criticus van de DSM-5, met fascinerende inkijk in de nuts and bolts van het wetenschappelijk proces.

Blogs

Een selectie van het groeiende aantal blogs van P&F-geleerden en andere geïnteresseerden. Omdat de meeste blogs zelf een lijst met verdere links hebben, heb ik hier een bepekt aantal opgenomen.

 • Philosophical Weblogs

  Is er een Nederlandse uitdrukking voor 'Does what it says on the tin'? Oftewel: een flinke lijst van filosofische blogs.

 • Somatosphere

  Wie begint te lezen over psychiatrie en filosofie, merkt snel dat het veld 'cross-disciplinaire' verbanden enthousiast opzoekt. Deze blog is een voorbeeld van de intersectie van psychiatrie, antropologie en wetenschapsfilosofie.

 • In the Space of Reasons

  Blog van Tim Thornton, de Wittgenstein- en McDowell-kenner die bewonderswaardig compact kan schrijven (zie ook zijn "Essential Philosophy of Psychiatry" uit de OUP-serie) maar daarmee ook doorgaans niet voor beginners is.

 • Flickers of Freedom

  Wie geïnteresseerd is in de vrije wil, moet deze blog lezen, of hij wil of niet. "Choose Determinism!" (dank aan G. Meynen voor dit citaat.)

 • The Last Psychiatrist

  Kritische, heldere, en gevatte commentaren van een van de "Best Doctors in America".

 • Dr Shock

  Neerlands beste online shrinkblog. IMHO.

Bewegend beeld en geluid

Filosofie is ook de kunst van het overtuigen, en voor sommigen, een strijdperk van retoriek. Hier een aantal gladiatoren in actie.

 • History of Philosophy reeks door Arthur F Holmes

  Arthur F. Holmes was professor filosofie aan Wheaton College, Illinois. Hij was een invloedrijk Christelijk filosoof en gaf jarenlang de zeer populaire collegereeks Geschiedenis van de Filosofie. Hij mocht meerdere malen een prijs in ontvangst nemen voor zijn didactische kwaliteiten. Deze reeks is geheel te volgen via YouTube. Een buitengewoon helder overzicht en zeer sterk aanbevolen. Het levert u een grondige basis in de filosofie op, en daarnaast kunt u genieten van een meesterlijke leraar.

 • Maudsley Debates

  Bij het onvolprezen King's College houdt men ca. drie keer per jaar middels debat een actueel vraagstuk tegen het licht. De debatten zijn zonder uitzondering boeiend, inhoudelijk van hoog niveau, en zeer toegankelijk. Op de site wordt een archief bij gehouden met podcasts van eerdere debatten en sinds kort is er ook een YouTube kanaal met het meest recente debat. Zouden ze in Nederland ook moeten doen!

 • Critical Neuroscience 1

  Deel 1 van een serie praatjes als onderdeel van het zomerprogramma van de McGill University. Ian Gold, Canada Research Chair in Philosophy and Psychiatry, geeft een inleiding in Philosophy of Mind. Prettige binnenkomer voor de uninitiated.

 • Critical Neuroscience 2

  Over reductionisme wordt in de psychiatrie veel en vaak in doorgaans afkeurende termen gesproken. Maar een probleem analyseren kan vrijwel niet zonder een zekere reductie, en er zijn vele vormen. Dus wat betekent reductionisme eigenlijk. Ian Gold, Canada Research Chair in Philosophy and Psychiatry, leidt je door diverse thema's rond reductionisme heen als onderdeel van het McGill University Summer School.

 • Noam Chomsky en Michel Foucault in debat

  Onmisbaar, twee grootheden van de filosofie van de 20ste eeuw in debat over de menselijke natuur en de ideale maatschappij. Met ondertiteling (even rechtsbeneden aanklikken).

 • A brood comb

  Ik heb ook geen idee waarom het zo heet, maar het is in elk geval een mooie lijst met links naar online filosofische voordrachten o.a. over philosophy of mind en cognitieve neurowetenschap. Is sinds 2008 niet meer geupdate maar desalniettemin aardig om eens door te neuzen.

 • Ken Kendler: The Dappled Causal World of Psychiatric Disorders

  Over psychiatrische aandoeningen en oorzakelijkheid. De heilige graal van medici is altijd geweest een eenduidige pathofysiologie te ontwaren van de aandoeningen waar onze patiënten mee getroffen worden. Maar de wereld lijkt niet eenduidig in elkaar te zitten, het is 'dappled', volgens Nancy Cartwright, die Kendler hier gebruikt. Meer weten? Luisteren! Overigens schrijft Kendler de laatste jaren steeds meer op het gebied van filosofie en psychiatrie, doe er uw voordeel mee, zeker als hij samen met Peter Zachar schrijft.

 • Philosopher's Pipe

  Philosophy Podcasts piped into one place! Grote resource filosofische podcasts, zeer uiteenlopend, veel boeiends te vinden. Zoeken gaat iets lastiger maar absoluut een bezoek (of meer) waard.

 • The Skeptic podcast links

  Lijstje podcast resources via the Skeptic, ook voor uw samenzweringstheorieën en pseudowetenschap. Mijn favoriet: de History of Psychology podcasts.

Filosofie Algemeen

 • Philpapers

  Sterk aanbevolen: de site die het meest complete en actuele beeld geeft van filosofische publicaties. Overzichtelijk georganiseerd.

 • Filosofie startpagina

  Maar dit kan natuurlijk ook.

 • Filosofie Online

  Nieuws, boekbesprekingen, links naar organisaties, websites en online boeken. Het beste beginpunt online.

 • Ask Philosophers: you ask, philosophers answer

  Bevatten de hersenen de geest? Zijn er goede filosofische redenen om drugs te gebruiken? Kun je een ander wereldbeeld hebben terwijl je het ondertussen over de feiten wel eens bent? Meer dan 3302 meer of minder fascinerende vragen zijn inmiddels voorzien van minimaal één antwoord.

 • Bibliografie filosofie en psychiatrie

  Op deze site (bijgehouden door Chris Perring) vindt u een zeer uitvoerige bibliografie.

 • Metapsychology Online Reviews

  Biedt meer dan 500 reviews van boeken waaronder veel op het snijvlak van filosofie en psychiatrie/psychologie. Ook interessant voor vakliteratuur.

 • The Internet Classics Archive

  Nee, u hoeft niet naar de bieb. Hier vindt u Plato, Aristoteles, Hippocrates c.s.online.

 • Epistemelinks.com

  Een uitstekende link resource site met prima zoeksysteem, over de volle breedte van filosofie. Je kunt zoeken op topic of filosoof. Bevat ook links naar biografieën.

 • Guide to Philosophy on the internet

  Enorme hoeveelheid links, van wisselende kwaliteit, soms ook dode links.

 • The Internet Encyclopedia of Philosophy

  Prima site, met links naar inleidende teksten. Geen dode links kunnen vinden.

 • Wikipedia Filosofie

  Duh.

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy

  Per onderwerp link je direct door naar een tekst. Een beperkter aanbod aan onderwerpen dan bovenstaande sites, maar daartegenover staat dat een aantal stukken prima inleidingen zijn (zie bijvoorbeeld het stukje over Wittgenstein). Het hoofdje specifiek over filosofie en psychiatrie vindt u hier.

 • Philosophical humour

  Voor als u al het bovenstaande gelezen heeft.

Wetenschapsfilosofie

 • De wetenschappelijkheid van de psychiatrie is een onderwerp dat de gemoederen binnen en buiten de psychiatrie aardig in beroering weet te brengen, of het nu kritieken betreft op onderdelen, zoals de psychoanalyse of antipsychiatrie, of op psychiatrie als geheel. Op welke wetenschappelijke fundamenten rust de psychiatrie? Hoe rechtvaardigen wij ons professioneel handelen? De laatste vraag heeft recent een antwoord gekregen in de opkomst van evidence-based medicine. Maar past de visie op wetenschap die daaraan ten grondslag ligt bij het domein van de psychiatrie? Van oudsher is de geneeskunde sterk doortrokken van een natuurwetenschappelijke epistemologie (epistemologie= het deel van de filosofie dat zich met de aard, de grondvesten en de reikwijdte van kennis bezighoudt). Maar de ontwikkeling in de wetenschapsfilosofie in de 20ste eeuw zet vraagtekens bij een onnadenkende verplaatsing van deze sjabloon naar de geesteswetenschappen. Wetenschapsfilosofie is dus vooral relevant voor een gegronde wetenschappelijke fundering van de psychiatrie.  

 • Philosophy of Science Resources

  Veel links over zeer diverse wetenschapsfilosofische onderwerpen, deels gerangschikt naar vakgebied. Links zijn interessant maar vaak is basiskennis wel een vereiste.

 • Philosophy of Science bij Wikipedia

  Met weer een goede beknopte inleiding.

 • Bruno Latour

  Le Site Web de l'enfant terrible Bruno Latour, een van de proponenten van Actor-Network Theory. De site bevat ook een Engelse gedeelte.

Wetenschapsfilosofie - Tijdschriften

Wetenschapsfilosofie - Boeken

  • Boyd, Gasper, and Trout (eds.) Philosophy of Science. MIT Press, 1991. Standaardwerk. Het bevat een groot aantal toonaangevende stukken die tezamen een omvattend overzicht geven van de belangrijkste thema's in de wetenschapsfilosofie aan het eind van de 20ste eeuw. Voor de beginner ligt het niveau wel erg hoog. 
  • Leezenberg, M. en de Vries, G.H. Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. Amsterdam University Press, 2005. Een zeer leesbare inleiding die ook zeer recente ontwikkelingen bevat.
  • De Vries, G. De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie. Wolters-Noordhof, 1985. Een zeer leesbare Nederlandse inleiding. Prima voor de beginner.
  • Machamer, P.K. & Wolter, G. Science, values and objectivity. Univ of Pittsburgh Press, 2004. Objectiviteit en subjectiviteit zijn binnen de psychiatrie het strijdtoneel van psychiaters, clienten en filosofen. We zijn ons echter maar ten dele bewust van de bredere discussie over deze begrippen binnen de wetenschap. Als voorbeeld een exemplarisch boek.
  • Van den Bersselaar, V. Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen. Coutinho, 1997. Ook een prettig geschreven inleiding met een iets andere opzet, in domeinen.
  • Cooper, R. Psychiatry and philosophy of science. Acumen, 2007. Toegankelijk geschreven en geörienteerd op een aantal herkenbare problemen van de psychiatrie. Aangeraden als aanvulling op bovenstaande Nederlandse werken, ook omdat de auteur naar actuele Engelstalige werken verwijst.

Philosophy of Mind

 • Niet alleen is de vraag hoe lichaam en geest zich tot elkaar verhouden een van de oudste in de filosofie, het is ook een van de meest weerbarstige. Voor de psychiater is kennis van de visies op deze kwestie van belang omdat theorieën over de etiologie van psychiatrische ziekten noodzakelijk op een PoM gegrondvest moeten zijn. Daarnaast beschikt de psychiater vanuit haar werkveld over een rijke bron aan empirisch en fenomenologisch materiaal die nieuwe richtingen kunnen geven aan het debat.  

 • Dictionary of Philosophy of Mind

  Handig als woordenboek en door de index ook te gebruiken om systematisch je kennis van het onderwerp te vergroten.

 • A Field Guide to the Philosophy of Mind

  Directe links naar inleidende artikelen, maar slechts een deel van de onderwerpen wordt uitgewerkt.

 • Bibliografie over philosophy of mind

  Een zeer uitgebreide bibliografie over philosophy of mind samengesteld door David Chalmers (professor of Philosophy at Australian National University)

 • Filosofie van de geest bij Wikipedia

  Een beknopte inleiding.

Philosophy of Mind - Tijdschriften

Philosophy of Mind - Boeken

 • De redacteuren zijn nog op zoek naar een goed inleidend Nederlandstalig boek m.b.t. de filosofie van de geest. Tot zover zal de anglofobe lezer het moeten doen met vertalingen van bekende buitenlandse auteurs, of naar algemene inleidingen in de filosofie waarin filosofie van de geest opgenomen is. Tegenover deze schaarste in het Nederlandse taalgebied staat het overweldigende aanbod Engelstalige werken over Philosophy of Mind, Consciousness al dan niet in combinatie met variaties op het concept Cognitieve Neurowetenschappen. Daarbinnen is het soms zoeken naar een enigszins gebalanceerde presentatie: veel overzichten fungeren als stalking horse voor de eigen theorie.

  Desalniettemin hier enige beknopte overzichtswerken voor wie snel een indruk wil krijgen:

   

  W. Bechtel, Philosophy of Mind. An overview for Cognitive Science. LEA, 1988.

  E. Fraser, Philosophy of Mind. A short introduction. Oneworld Publications, 2005.

  P. Smith & O.R. Jones, The Philosophy of Mind. An Introduction. Cambridge University Press, 1986.

   

  Of in bredere zin (en veel dikker):

  The Oxford Companion to the Mind. Second Edition. OUP, 2004.

  Opgezet als encyclopedie, erg prettig voor naslag of een korte duik in de materie.

   

  D.M. Rosenthal, The Nature of Mind. Oxford University Press, 1991. Standaardwerk. Een uitstekende inleiding in PoM, met een groot aantal van de belangrijkste publicaties van de afgelopen 20 jaar. Met inleidingen per thema.

Ethiek

 • Bij het onderwerp ethiek is voor artsen vaak de eerste associatie de netelige problemen van de praktijk, zoals euthanasie, abortus, en wilsbekwaamheid. Medische en psychiatrische ethiek strekt echter verder dan de discussies over hoe moreel en professioneel juist te handelen. Ethiek, uitgelegd als het onderzoek van waarden en waardegebonden vraagstukken, is een inherent onderdeel van al het geneeskundig handelen. Veel van de in de psychiatrie gehanteerde concepten bevatten waardegebonden elementen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde diagnostische concepten, maar ook voor de selectie van welke evidence relevant is voor ons vak (zie hiervoor de publicaties van John Sadler over epistemic values). Tegelijk dient ons vak op stevige empirische fundamenten te rusten. Voor goed professioneel handelen is dus verheldering van beide aspecten noodzakelijk. Overigens is een van de onderwerpen waar binnen de filosofie van psychiatrie veel over geschreven is de vraag of (een deel van) de psychiatrie waardevrij is of gemaakt kan worden. Zie hiervoor bijvoorbeeld de discussies rondom het harmful dysfunction concept in de Journal of Mind and Behaviour en PPP (zie onder tijdschriften).  

 • Ethics Updates Home Page

  Links naar inleidende stukken over verschillende ethische theorieen. Tevens links naar videos van voordrachten, daarvoor is wel een snelle ADSL-verbinding een vereiste.

 • The Online Ethics Centre for Engineering and Science

  Met o.a. een handige glossary en stukken over onderzoeksethiek.

 • Ethiek bij Wikipedia

 • Nicomachean Ethics van Aristoteles

  Nicomachean Ethics van Aristoteles, compleet in pdf.

 • Informatie van de WPA mbt ethiek

 • Dyer over ethiek en psychiatrie

  Een aantal hoofdstukken van het boek van Dyer over ethiek en psychiatrie online.

 • Ethics Primer of the APA

 • Ten Principles of Values-Based Medicine

  Een eerste versie van een hoofdstuk over Values-Based Medicine van prof. K.W.M. Fulford. Zeer verhelderend, al is het even zoeken naar de tabellen.

 • Values-based Practice by Warwick University

Ethiek - Tijdschriften

Literatuur - Tijdschriften algemene psychiatrie

Literatuur - Vaktijdschriften

 • Philosophy, Psychiatry, & Psychology

  Site van verreweg het belangrijkste tijdschrift over dit onderwerp (editors K.W.M. Fulford, J. Z. Sadler). Het officiële orgaan van de Amerikaanse Association for the Advancement of Philosophy in Psychiatry (AAPP) en de Engelse Philosophy Special Interest Group of the Royal College of Psychiatry. Verschijnt 4x per jaar en wordt gekenmerkt door een aangename mix van overzichtsartikelen, themanummers, uitgebreide boekbesprekingen en artikelen waarin een bepaalde visie wordt verdedigd, vergezeld van kritisch commentaar van anderen. Achterin vindt men een overzicht van bijna alle relevante, nieuw verschenen literatuur en van verenigingen, stichtingen en werkgroepen op het terrein van psychiatrie en filosofie.

 • AAPP Bulletin

  Bulletin van het Amerikaanse Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry. De recente serie rond psychiatrische classificatie met gastauteur Allen Frances is zeer aan te bevelen.

 • The Journal of Medicine and Philosophy

  Gaat de laatste jaren steeds meer over ethiek. Leden van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde krijgen korting.

 • Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal

  Het officiële orgaan van de European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH). Leden krijgen het tijdschrift gratis.

 • Philosophical Explorations

  Primair geschreven voor en door filosofen, maar gericht op de sociale wetenschappen en de neurowetenschap.

 • Theoretical Medicine and Bioethics

  Meer kentheoretisch en meer aandacht voor preklinische vakken.

Literatuur - Boeken Nederlandstalig

J.D. Blom. Deconstructing schizophrenia. An analysis of the epistemic and nonepistemic values that govern the biomedical schizophrenia concept. Amsterdam/Meppel: Boom, 2003.

J.A. den Boer. Neurofilosofie. Over hersenen, bewustzijn en vrije wil. Amsterdam/Meppel: Boom, 2003

J.A. den Boer. G.Glas en A.W.M. Mooij. Kernproblemen van de psychiatrie: Boom, 2008 

A. De Block. Waanzin en Natuur. Amsterdam/Meppel: Boom, 2006

N. Doorn. Wilsbekwaamheid. Boom, 2009

G.Glas. Angst: structuur, beleving, macht. Amsterdam/Meppel: Boom, 2001

W. Kusters. Pure Waanzin. Een zoektocht naar de psychotische ervaring. Amsterdam: Nieuwezijds B.V., 2004 

G. Labooy. Waar Geest is, is Vrijheid. Amsterdam/Meppel: Boom, 2007

G. Meynen & D. Denys. Handboek Psychiatrie en Filosofie. Amsterdam: De Tijdstroom, 2011 

A.W.M. Mooij. De psychische realiteit. Over psychiatrie als wetenschap. Amsterdam/Meppel: Boom, 2e druk, 1999

A.W.M. Mooij. Toerekeningsvatbaarheid. Amsterdam/Meppel: Boom, 2004

 

 

 

 

Literatuur - Boeken Engelstalig (internationaal)

 • OUP serie International Perspectives in Philosophy and Psychiatry

  • J. Radden (ed.), The Philosophy of Psychiatry. A Companion. OUP, 2004.
  • K.W.M. Fulford e.a. (eds.), Nature and Narrative. An Introduction to the New Philosophy of Psychiatry. OUP, 2003.
  • J.Z. Sadler, Values and Psychiatric Diagnosis. OUP, 2004.
  • D. Bolton & J. Hill Mind, Meaning and Mental Disorder (Second Edition). OUP, 2004.
  • P. Bracken & P. Thomas, Postpsychiatry. Mental Health in a Postmodern world. OUP, 2005.
  • G. Stanghellini, Disembodied Spirits and Deanimated Bodies. The psychopathology of Common Sense. OUP, 2004.
  • N. Pickering, The Metaphor of Mental Illness. OUP, 2005.
  • J.C. Hughes, S.J. Louw, S.R. Sabat, Dementia. Mind, Meaning and the Person. OUP, 2005
  • K.W.M. Fulford, G.Graham & T. Thornton, Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry. OUP, 2006.
  • N. Potter, Trauma, truth and reconciliation. OUP, 2006.
  • L. Nordenfelt, Rationality and Compulsion. OUP, 2007.
  • E. Matthews, Body-subjects and Disordered Minds. OUP, 2007.
  • D. Bolton, What is Mental Disorder? An essay in philosophy, science, and values. OUP, 2008.
  • G. Widdershoven e.a. Empirical Ethics in Psychiatry. OUP, 2008

 • Overige

  G. E. Berrios, The History of Mental Symptoms. Descriptive psychopathology since the nineteenth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

  G. Graham & G. Lynn Stephens (Eds.), Philosophical Psychopathology. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1994.

  E.M. Hundert, Philosophy, Psychiatry, and Neuroscience. Three Approaches to the Mind. Oxford: Clarendon Press, 1989.

  P.R. McHugh & Ph. R. Slavney, The Perspectives of Psychiatry. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1983 (1e druk; er is ook een herziene druk).

   

   

Beroepsverenigingen en stichtingen nationaal

 • Stichting Psychiatrie en Filosofie

  De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht en stelt zich ten doel onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen. De stichting organiseert lezingen en symposia en reikt de Van Helsdingenprijs uit. Zie ook onder 'congressen nationaal'.

 • Platform Psychiatrie en Filosofie (NVvP)

  Dit platform organiseert jaarlijks tenminste één congres en een lezing of symposium op het voorjaarscongres. Ook richt zij zich op bij- en nascholing. In 2006 organiseerde de toenmalige sectie het jaarlijkse internationale congres voor psychiatrie en filosofie in Leiden, met als thema: "Philosophy, Psychiatry and the Neurosciences."