Colofon: Drs. W. Groen

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Angststoornissen bij kinderen en adolescenten

 • Anxiety Disorders Association of America (ADAA)

  Website van deze in 1980 door patiënten en familieleden opgerichte organisatie (vergelijkbaar met de Stichting Fobieclub Nederland). De organisatie verschaft goede informatie en werkt samen met vooraanstaande onderzoekers. Er is ook informatie voor 'professionals' op de website te vinden. De informatie betreft vooral volwassenen, maar er is ook ruim aandacht voor angststoornissen bij kinderen en jeugdigen.

Autismespectrumstoornissen

 • eMedicine

  Amerikaanse site die klinische informatie voor artsen geeft in diverse medische disciplines. De site bevat uitgebreide informatie over de pathologie, anamnese, lichamelijk onderzoek en de differentiaal diagnose van autisme op de kinderleeftijd, zij het met enige nadruk op aanvullend (beeldvormend) onderzoek. eMedicine is een commercieel bedrijf dat door advertenties inkomsten binnenkrijgt. De teksten op eMedicine zijn peer reviewed en eMedicine geeft aan dat de inhoud niet beïnvloed wordt door de sponsors.

 • National Institute of Mental Health

  Amerikaanse door de overheid opgezette site die algemene en wetenschappelijke informatie over autisme voor artsen, wetenschappers en geïnteresseerde leken biedt. De National Institute of Mental Health is het voornaamste biomedische en gedragswetenschappelijke onderzoeksinstituut van de Amerikaanse overheid. 

Diagnostiek en behandeling

 • Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

  Op deze website van o.a. het Berufsverband der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland e.V. (BKJPP) vindt u onder de rubriek ‘Krankheiten’ verschillende ‘Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung’ betreffende kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen.

Kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

 • Nederlands Jeugdinstituut

  Het Nederlands Jeugdinstituut geeft achtergrondinformatie over de verschillende vormen van kindermishandeling.

 • Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy

  De door Cohen, Mannarino en Deblinger ontwikkelde TF-CBT voor kinderen die blootstonden aan seksueel misbruik kan hier worden geleerd via een 'web-based' learning course, die, indien met goed gevolg afgelegd, ook een certificaat oplevert.

Onderzoek

 • Internet Mental Health

  De Canadese psychiater Phillip Long heeft met deze site ook kinder- en jeugdpsychiaters veel te bieden. Long exploiteert hiernaast een commerciële site en is er wellicht op uit met deze site daarvoor belangstelling te creëren. Maar hij houdt de zaken netjes gescheiden.
  Wanneer u kiest voor Disorders, dan vindt u rechts de Childhood Disorders (ADHD, Asperger, autisme, gedragsstoornissen, oppositioneel opstandige gedragsstoornis, separatieangststoornis, ziekte van Gilles de la Tourette). Elke stoornis heeft een Research-hoofdstuk waar u heel gericht via PubMed research-informatie vinden.
  Deze site biedt daarnaast tal van bruikbare links, onder andere naar richtlijnen, informatie voor het publiek, en artikelen in de populaire pers.

Patienten- en familieverenigingen

 • Balans

  Website van de landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen (waaronder ADHD en Dyslexie). Balans is er voor ouders van kinderen met een ontwikkelings-, gedrags- of leerprobleem en voor jongeren of volwassenen die zelf met zo'n probleem te kampen hebben. Balans probeert deze ouders, jongeren en volwassenen te helpen. Door hen te informeren. Door hen in contact te brengen met elkaar. En door, overal waar dat nodig is, op te komen voor hun belangen.

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

  Deze website is bedoeld voor ouders, hulpverleners en eenieder die met autisme te maken heeft. De website geeft antwoord op vragen als: Wat is autisme? Waar kan ik terecht voor een juiste diagnose? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er? Hoe kan ik het beste in bepaalde situaties reageren? Hoe werkt de hulpverlening? Welke organisaties zijn er? Hoe werken deze? Wat zijn de regelingen van overheid? Hoe zit het met de verzekeringen?

 • Stichting Gilles de la Tourette

  De site van deze Nederlandse stichting geeft bruikbare informatie en links naar talrijke andere Tourette-sites.

 • Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette

  Een fraaie site, die – net als de site van de Nederlandse stichting - nuttige informatie bevat, vooral voor patiënten en hun ouders.

 • eMedicine: Autisme

  Amerikaanse site die beknopte Engelstalige informatie voor patiënten en ouders van patiënten biedt. De site bevat informatie over de pathologie en symptomatologie van autisme, even als adviezen wanneer hulp/diagnostiek te zoeken en welke vragen te stellen aan de arts. eMedicine is een commercieel bedrijf dat door advertenties inkomsten binnenkrijgt. De teksten op eMedicine zijn peer reviewed en eMedicine geeft aan dat de inhoud niet beïnvloed wordt door de sponsors. Wel is het soms lastig tussen de reclames door de tekst te lezen.

 • Autisme Centraal

  Autisme Centraal is de website van een Belgische kennis- en ondersteuningscentrum, die activiteiten voor jongvolwassenen met autisme organiseert. De site bevat informatie over themadagen en activiteiten voor mensen met autisme in een aantal Belgische steden zoals Brugge en Antwerpen. Autisme Centraal wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur in België en is het product van federaties van organisaties voor personen met een handicap en hun omgeving.

 • eMedicine: Asperger syndroom

  Amerikaanse site die beknopte Engelstalige informatie voor patienten en ouders van patienten biedt. De site bevat informatie over de pathologie en symptomatologie van Asperger Syndroom, even als adviezen wanneer hulp/diagnostiek te zoeken en welke vragen te stellen aan de arts. eMedicine is een commercieel bedrijf dat door advertenties inkomsten binnenkrijgt. De teksten op eMedicine zijn peer reviewed en eMedicine geeft aan dat de inhoud niet beïnvloed wordt door de sponsors. Wel is het soms lastig tussen de reclames door de tekst te lezen.

 • American Association of Child & Adolescent Psychiatry

  Onder het tabblad Families and Youth vindt u de rubriek Facts for familiesDaar vindt u tientallen beknopte en duidelijk geschreven brochures voor ouders over onderwerpen als Abuse (physical), Abuse (sexual), ADHD, Adoption, Adolescent Development, Advocacy, AIDS, Alcohol, Anxiety, Aspergers en Autism tot Television, Threats, Tics, Tobacco, Tourettes, Violent Behavior en Violence on Television. Interessant is dat er ook versies in andere talen, zoals Spaans en Arabisch beschikbaar zijn.

Kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

 • Landelijk Kenniscentrum KJP: Trauma en Kindermishandeling

  Achtergrondinformatie, preventie, diagnostiek, medicatie en psychologische behandeling van trauma en kindermishandeling.

 • Meldcode voor medici inzake kindermishandeling

  Op 4 september 2008 is een nieuwe versie verschenen van de KNMG meldcode inzake kindermishandeling van 2002. De nieuwe Meldcode hanteert als uitgangspunt 'spreken, tenzij', tegenover het 'zwijgen, tenzij' van de oude Meldcode. Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die mogelijk schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Van iedere arts wordt daarom verwacht dat hij spreekt voor het kind bij vermoedens van kindermishandeling. De meldcode is als PDF-file te downloaden (52 pagina's).

 • Nederlands Jeugd Instituut: Expertisecentrum Kindermishandeling

  Het Expertisecentrum van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) geeft achtergrondinformatie over de verschillende vormen van kindermishandeling.

 • Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy

  De door Cohen, Mannarino en Deblinger ontwikkelde TF-CBT voor kinderen die blootstonden aan seksueel misbruik kan hier worden geleerd via een 'web-based' learning course, die, indien met goed gevolg afgelegd, ook een certificaat oplevert.

Patientenvoorlichting

 • The Royal College of Psychiatrists

  Op deze website vindt u boven de knop Mental Health Info die toegang biedt tot een bladzijde met in de linker kolom de knop Young people. Die wijst de weg naar een uitgebreide reeks zogenaamde Factsheets for parents, teachers and young people. Voor ouders en leraren zijn er brochures over zaken als: The restless and excitable young child; Discipline and your Child; Dealing with tantrums; Behavioral problems and conduct disorder; Attention deficit problems and hyperactivity; Stimulant medication for hyperkinetic disorder and attention deficit hyperactivity disorder en Sleep problems in childhood and adolescence. Voor jongeren zijn er brochures over: Coping with Stress; Serious mental illness; Depression in children and young people; Worries about weight; Drug and alcohol misuse en Child and adolescent psychiatrists & how they can help. Van verschillende factsheets bestaan ook versies in het Arabisch.

ADHD en gedragsproblemen

Neurobiologie - Het ontwikkelende brein

 • Medline plus Child development

  Medline plus biedt ouders veel informatie over de mijlpalen van de normale ontwikkeling, o.a. in de vorm van checklists. Daarnaast wordt per leeftijdsfase beschreven wanneer er reden is zich zorgen te maken over een achterstand in de ontwikkeling. Deze website wordt aangeboden door de U.S.National Library of Medicine en het National Institute of Health (NIH). Er is ook veel informatie te vinden over psychische en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

 • Brein- en ontwikkelingslab

  Interessante site van onderzoekslab van Eveline Crone.

 • Het brein in ontwikkeling bij ADHD

  Site van Sarah Durston's lab: onderzoek naar het brein van kinderen met ADHD.

 • Neurokids

  Nederlandse versie van 'Neuroscience for kids': de werking van het brein uitgelegd voor kinderen.

 • Het tienerbrein, Amerikaanse site

  Info, interviews, links over 'teenage brain'.

 • Neuroscience For Kids

  Breinontwikkeling eenvoudig uitgelegd in het Engels.

Tijdschriften