Colofon: Drs. L.J.C.A. Smarius, Drs. W. Groen

Ontwikkelingsstoornissen

Verantwoording

De neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zijn een groep van stoornissen, die zich manifesteren in de loop van de ontwikkeling van het individu, en vaak al op zeer jonge leeftijd. In deze rubriek komen twee ontwikkelingsstoornissen uitgebreid aan bod, namelijk de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder; ADHD) en de autisme spectrum stoornissen (ASS). Omdat het belang van deze stoornissen voor de volwassenen psychiatrie in de afgelopen jaren in toenemende mate is onderkend, is ervoor gekozen in deze rubriek de diagnostiek en behandeling doorheen de levensloop te behandelen. Voor de andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (o.a. verstandelijke beperkingen, leerstoornissen, ticstoornissen) wordt verwezen naar de rubriek Kinder- en Jeugdpsychiatrie.