Universiteiten, bibliotheken en databanken

Top 10 Amerikaanse universiteiten

Algemeen

Algemeen - Lopend onderzoek

Algemeen (bio-)medisch

 • National Library of Medicine (NLM): Medline

  Een catalogus van de Amerikaanse NLM: ruim 10 miljoen biomedische tijdschriftartikelen vanaf 1966, uit ruim 4000 tijdschriften uit 70 landen. Sterke kant: het systeem van de vaste trefwoorden. Vergeleken met EMbase zijn Volksgezondheid en Verpleegkunde in Medline beter vertegenwoordigd. Overlap tussen Medline en Embase: ca. 37% van de tijdschriften.

 • Excerpta Medica database (Embase, niet gratis)

  De concurrent van Medline, gemaakt door Elsevier. Iets groter dan Medline, met meer Europese tijdschriften en betere dekking van farmacologische literatuur. De demo (met zeer beperkte dataset, maar volledige thesaurus en complete functionaliteit) is gratis. EMbase zelf is prijzig, maar kan bij uitputtend onderzoek niet worden gemist.

 • The Cochrane Library (gratis voor artsen i.o. en apothekers)

  Na een verplichte registratie hebben artsen (i.o.) en apothekers u via Care4Cure ('onafhankelijk platform voor de medische wereld') toegang tot de full text Cochrane Library. Anderen dienen abonnementsgeld te betalen.

 • The Cochrane Library (gratis abstracts)

  De Cochrane Library is een hulpmiddel bij Evidence Based Medicine. Bevat de Cochrane Database of Systematic Reviews: reviews over de effectiviteit van medische behandelingen, op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness: referenties en besprekingen van elders beschikbare reviews. Cochrane Controlled Trials Register: bibliografische informatie over onderzoeken.

 • National Library of Medicine (NLM): LOCATORplus

  Een catalogus van de Amerikaanse NLM: boeken; rapporten e.d.

Algemeen (bio-)medisch - Farmacotherapie en chemie

Psychiatrie en psychologie

 • American Psychological Association (APA): PsychCrawler

  ‘Indexing the web for the best in psychology’: een index van enkele grote en belangrijke Amerikaanse (overheids-)sites.

 • PsychCrawler User’s Guide

  Waardevolle ideeën voor hoe op het web te zoeken. 

 • American Psychological Association (APA): PsycINFO (niet gratis)

  Engelstalig literatuurbestand op het gebied van de psychologie.
  'Relevant areas from related disciplines such as medicine, psychiatry, nursing, sociology, educational sciences, pharmacology, physiology, anthropology, linguistics, busyness, and law.'
  Informatie sinds 1887 uit alle landen, vooral Noord-Amerika. Bibliografische gegevens, trefwoorden en (in 80% van de records) samenvattingen.

 • PSYCline

  Geen literatuurbestand, maar een database met ruim 1.600 online tijdschriften op het gebied van psychologie en sociale wetenschappen. Biedt alleen de titels van de tijdschriften en korte beschrijvingen ervan. Is bedoeld om het bestaan te ontdekken van tijdschriften binnen het vakgebied.

 • Hulpverlening: Mental Health Services Locator

  Een overzicht van ggz-organisaties in de VS.

 • Hypnose: American Society of Clinical Hypnosis

  'Includes searchable database with 11621 references to hypnosis-related material in scholarly journals and books.'

 • Maatschappij: Sociaal-Wetenschappelijke Literatuur databank (SWL)

  De Sociaal Wetenschappelijke Literatuur Databank (SWL) is per 1 januari 2002 afgesloten, maar nog wel te raadplegen. Opgenomen zijn onderzoeksrapporten, academische proefschriften en redes, tijdschriftartikelen en boekbesprekingen op het gebied van de maatschappijwetenschappen. De omvang van de databank is ca. 227.000 bibliografische beschrijvingen: ca. 175.000 tijdschriftartikelen en 52.000 onderzoeksrapporten en academische geschriften. Deze databank is voor iedereen gratis te gebruiken.

 • Bibliotheek Vincent van Gogh Instituut

  Dan vindt u een psychiatrische bibliotheek met een goede inhoud en vooral een erg mooie vormgeving waar u als gast in kunt kijken. Rustig beeld, informatief. 

Specifieke groepen

 • Jeugd: Mulock Houwer-collectie

  De Mulock Houwer Bibliotheek is Nederlands grootste documentatiecentrum over jeugd: een collectie van meer dan 50.000 boeken en ca. 600 tijdschriften op het gebied van jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugdbeleid. Bevat wetenschappelijke zowel als publieksgerichte publicaties vanaf 1965. Uit circa 150 tijdschriften worden artikelen gedocumenteerd.

 • Ouderen: GeroLit

  Site van het Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V. (DZA). Literatuurbestand in het Duits op het gebied van sociale gerontologie en hulpverlening aan ouderen (demografie, sociologie, psychologie, sociaal beleid, geriatrie en psycho-geriatrie, verpleegkundig onderzoek, sociaal werk). Biedt internationale informatie, maar met nadruk op Europa. Geen samenvattingen.

Specifieke ziektebeelden

 • Eetstoornissen: Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

  Voorheen Informatiecentrum Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland

 • Seksueel geweld e.d.: Rutgers

  Rutgers is het kennisinstituut in Nederland voor seksualiteit. Het Rutgers van nu is voortgekomen uit een aantal fusies, met die tussen Rutgers Nisso Groep en WPF (World Population Foundation) als recentste. Bibliotheek van Rutgers.

 • Trauma: Oog voor de gevolgen van oorlog…?

  Op deze site van Cogis en Impact is veel informatie gerubriceerd beschikbaar. Er is een zoekfunctie en je kan artikelen opvragen. De site is interessant voor psychiaters zelf, maar ook voor door hen verwezen cliënten/patiënten, die zelf ook de bibliotheek kunnen bezoeken om informatie over hun familie of zichzelf en hun ervaringen in met name de Tweede Wereldoorlog, maar ook andere oorlogs- en geweldgerelateerde onderwerpen op te zoeken en te lezen/bekijken. 

 • Trauma: PILOTS database

  "The Published International Literature on Traumatic Stress (PILOTS) Database is an electronic index to the worldwide literature on PTSD and other mental health consequences of exposure to traumatic events. Unlike other databases, the PILOTS Database does not restrict its coverage to articles appearing in selected journals. It attempts to include all publications relevant to PTSD and other forms of traumatic stress, whatever their origin without disciplinary, linguistic, or geographic limitations."

 • Verslavingszorg: NIAAA Alcohol and Alcohol Problems Science Database (ETOH)

  Site van de National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

 • Verslavingszorg: EMCDDA REITOX Virtual Library

  Database van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Bevat informatie over drugs en drug misbruik in Europa, verzameld door het Trimbos-instituut en hun Europese collega-instellingen.

 • Verstandelijk gehandicapten: Multiple Congenital Anomaly / Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes

  "Stanley Jablonski’s database of structured descriptions of congenital abnormalities associated with mental retardation."

Overige

 • Multilingual Glossary of technical and popular medical terms...

  Via deze site kunt u doorlinken naar de site die een vertaling geeft van medische termen in vak- en spreektaal in de negen talen van de Europese Unie.

 • Prismant: online bestanden (niet gratis)

  Het hele spectrum van de zorg, met nadruk op beleidsmatige en organisatorische literatuur. Bibliotheekcatalogus (ruim 15.000 boeken, nota's, rapporten enz.. en 200 tijdschriften) . Stand van de wetgeving. Databank Kwaliteit van Zorg. Databank Verpleging en Verzorging. Databank Zorgvernieuwing. WWW-sites.