Colofon: Dr. J.F. van den Berg, Saskia van Liempt

Slaap-waakstoornissen

Verantwoording

Over slaap en slaap-waakstoornissen is zeer veel informatie te vinden op internet. De kwaliteit en onderbouwing van deze informatie zijn echter niet altijd even duidelijk. De links in deze rubriek zijn geselecteerd vanwege hun kwaliteit en geven toegang tot de meest relevante informatie op het gebied van slaap- en waakstoornissen.

Diagnostiek en behandeling

De meeste psychiatrische stoornissen gaan gepaard met klachten over een gestoorde slaap. Slecht slapen kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven en kan het herstel van psychiatrische stoornissen belemmeren, en ook na herstel een terugval uitlokken. Daarom is het, ook als de patiënt zich in eerste instantie met een ander probleem meldt, van belang om eventuele slaapklachten goed uit te vragen. 
Als de patiënt ook overdag veel last heeft van de slaapproblemen moet hier ook aandacht aan besteed worden in de behandeling. Advies over slaaphygiëne kan een eerste stap zijn. Afhankelijk van de specifieke problematiek kan nadere diagnostiek en behandeling in gespecialiseerd slaapcentrum geïndiceerd zijn, bijvoorbeeld bij een vermoeden van slaapapneu of narcolepsie. Hieronder vindt u hieronder een (niet uitputtende) lijst met slaapcentra in verschillende regio's in Nederland. Bij slapeloosheid zonder vermoeden van een onderliggend medisch of neurologisch probleem is cognitieve gedragstherapie voor insomnie de aangewezen behandeling. Dit kan heel goed als extra module worden aangeboden naast de reguliere behandeling van een andere psychiatrische stoornis. Zie voor meer informatie over het behandelen van slaapstoornissen ook de NHG-standaard Slaapproblemen en Slaapmiddelen.

Richtlijnen en protocollen

 • NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen

 • Europese richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van insomnie (Engels)

  Deze Europese richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van insomnie (Riemann et al., 2017) is ontwikkeld door een taskforce van de European Sleep Research Society. De richtlijn is gebaseerd op een systematische review van relevante meta-analyses die tot juni 2016 zijn gepubliceerd.

 • Behandeling van langdurige slapeloosheid

  Dit boek biedt een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met langdurige slapeloosheid behandelen. Hierbij wordt slapeloosheid niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op CGT-i (cognitieve gedragstherapie bij insomnie). CGT-i geeft goede behandelresultaten op het gebied van slaap, stemming en kwaliteit van leven. Deze therapie kan gecombineerd worden met gedragstherapie voor een depressie of angststoornis. In deze tweede, herziene druk wordt verwezen naar de nieuwe classificatiecriteria van de DSM-5 en de derde editie van de International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3).

 • Richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

  De Jeugdgezondheidszorg-richtlijn “Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen” is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van 0-18 jaar.

 • Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen

Meetinstrumenten

Er zijn veel meetinstrumenten in omloop om slaapkwaliteit te meten; van de meeste bestaat echter geen officiële, gevalideerde Nederlandse versie.

Professionele organisaties

 • Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO)

  De NSWO is een onafhankelijke vereniging van en voor professionals op het gebied van slaap en slaapstoornissen. Wij brengen slaaponderzoekers, artsen en ondersteunend personeel op het gebied van slaap en slaapstoornissen samen en bevorderen kennisuitwisseling met betrekking tot functies en mechanismen van slaap, inclusief slaapstoornissen en hun behandeling.

 • Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

  De SVNL heeft als doel het verenigen van professionals werkzaam in de klinische slaapgeneeskunde. Daarmee wil zij zowel voor de leden als voor externe belangstellenden het aanspreekpunt zijn voor alle aspecten van slaapgeneeskunde.

 • Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine

 • European Sleep Research Society (ESRS)

  De Europese vereniging voor slaaponderzoek. Geeft een eigen, toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift uit: het Journal of Sleep Research (JSR - zie onder Tijdschriften).

 • Sleep Research Society (SRS)

  De Sleep Research Society is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar slaap en slaapstoornissen, training in slaaponderzoek en kennisuitwisseling wil bevorderen.

 • American Academy of Sleep Medicine (AASM)

  Site van de Amerikaanse vereniging voor slaapgeneeskunde.

 • American Psychological Association

  De Amerikaanse beroepsvereniging voor psychologen heeft een goede portal met veel informatie over slaap en links naar publicaties.

 • World Sleep Society

  De World Sleep Society, ontstaan uit een fusie van de World Association of Sleep Medicine (WASM) en de World Sleep Federation (WSF), heeft als doel wereldwijd gezonde slaap te bevorderen, door middel van onderwijs, onderzoek en het verbeteren van patiëntenzorg in de hele wereld.

 • Society for Light Treatment and Biological Rhythms

  De Society for Light Treatment and Biological Rhythms (SLTBR) is in 1988 opgericht ter bevordering van onderzoek naar (de therapeutische effecten van) licht, biologische ritmes en melatonine, door middel van wetenschappelijke uitwisseling en literatuurreviews. De SLTBR heeft een sleutelrol gespeeld in het opstellen van richtlijnen voor dit gespecialiseerde terrein door consensusontwikkeling, educatie en het verstrekken van informatie.

 • International Pediatric Sleep Association

  Wetenschappelijke vereniging voor slaap bij kinderen.

Patiëntenorganisaties en -informatie

Hieronder staan links naar Patiënteninformatie, Patiëntenverenigingen, en Zelfhulp.

Tijdschriften

 • Sleep

  Biedt de inhoudsopgave van dit toonaangevend tijdschrift van de American Academy of Sleep Medicine (AASM) en de Sleep Research Society.

 • Journal of Sleep Research (JSR)

  Een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift voor zowel fundamenteel als klinisch onderzoek. Gesponsord door de European Sleep Research Society (ESRS - zie onder Verenigingen).

 • Journal of Biological Rhythms

  Toonaangevend tijdschrift met publicaties van vooral fundamenteel onderzoek naar biologische ritmen, waaronder het slaap-waakritme.

 • Sleep Medicine

  Een sinds 2000 bestaand tijdschrift met voornamelijk publicaties over klinisch onderzoek.

 • Sleep Medicine Reviews

  In dit tijdschrift worden goede overzichtartikelen gepubliceerd over klinische onderwerpen. Sommige nummers worden integraal op internet gepubliceerd.

 • Chronobiology International

  Het officiële tijdschrift van de International Society for Chronobiology (ISC)

 • Sleep Epidemiology

  Sleep Epidemiology is een nieuw Open Access journal voor epidemiologen, artsen, farmacologen en onderzoekers geïnteresseerd in slaap en slaapgeneeskunde.

Standaardwerken en artikelen

 • Principles and Practice of Sleep Medicine

  Kryger, M.H., Roth, T. & Dement, W.C. Principles and Practice of Sleep Medicine, 6th edition. Elsevier, 2016, ISBN 9780323242882
  Uitgebreid tekstboek voor de slaapspecialist en slaaponderzoeker, handig voor de vakbibliotheek.

 • Leerboek Slaap en Slaapstoornissen

  Verbraecken J., Buyse B., Hamburger H., Van Kasteel V., Van Steenwijk R. (red.)
  ISBN 978 90 334 8924 2 // 744 blz. // 85,00 EUR // 2013 // hardcover
  Dit handboek geeft een overzicht van de fundamentele aspecten van slaap en de belangrijkste slaapstoornissen. Er is veel aandacht voor zowel de fysiologie, pathofysiologie als de klinische benadering en behandeling van slaapstoornissen, die overzichtelijk en vlot leesbaar gepresenteerd worden. Het boek richt zich in de eerste plaats tot professionals in de (slaap)geneeskunde, zowel artsen, biomedici en paramedici (bijvoorbeeld slaaplaboranten, nurse practioners, longfunctieanalisten), maar het kan ook nuttig zijn voor fundamentele wetenschappers, psychologen, studenten en leken die zich willen verdiepen in slaap. Tevens wordt bijzondere aandacht besteed aan de diagnostiek en de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen.

 • Slaapstoornissen in de psychiatrie: diagnose en behandeling

  Lancel, M., Van Veen, M., Kamphuis, J. (Red.) Slaapstoornissen in de psychiatrie: diagnose en behandeling. Bohn Stafleu van Loghum, 2020, ISBN 9789036825238.

  Dit handboek biedt een overzicht van diverse slaapstoornissen, de diagnostiek en behandeling daarvan en hun relatie tot de psychiatrie en gebruik van psychofarmaca. 
  Gezonde slaap is essentieel voor het functioneren van de hersenen. Slecht slapen is voorspellend voor het ontstaan van psychische klachten, voor de mate van remissie en het risico op terugval. Slaapstoornissen komen frequent voor bij vrijwel alle psychiatrische stoornissen en vormen één van de belangrijkste transdiagnostische symptomen.
  Slaapstoornissen in de psychiatrie gaat per psychiatrische aandoening uitvoerig in op de wisselwerking tussen psychiatrie en slaapstoornissen, waarbij epidemiologie, pathofysiologie en specifieke behandelmogelijkheden aan bod komen. Tot slot wordt aanvullend aandacht besteed aan zowel medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en aan enkele specifieke doelgroepen. Het boek geeft een verdiepend kader aan deze diagnose-overstijgende problemen, waarbij de theoretische achtergrond wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. 
  Dit boek is bedoeld voor clinici, zoals psychiaters, psychologen, (huis)artsen en andere specialisten in de GGZ die zich willen verdiepen in de veelvuldig gemelde slaapproblemen bij mensen met een psychiatrische aandoening.
  Het boek staat onder redactie van prof. dr. Marike Lancel, drs. Maaike van Veen en dr. Jeanine Kamphuis, allen verbonden aan het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie, GGZ Drenthe

Congressen

 • NSWO congresagenda [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  Kalender met bijeenkomsten over slaap van de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waakonderzoek

 • Congresagenda van Slaapgeneeskundevereniging Nederland

 • European Sleep Research Society (ESRS) [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  Overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door de ESRS.

 • SLEEP congres

  Het jaarlijkse congres SLEEP wordt georganiseerd door de Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS): een samenwerkingsverband van de American Academy of Sleep Medicine en de Sleep Research Society.

 • World Sleep Society

  Aankondiging van eerstvolgende congres georganiseerd door de World Sleep Society.

 • American Academy of Sleep Medicine (AASM)

  Overzicht van bijeenkomsten georganiseerd door de AASM.

 • World sleep congress 2022 Rome

  World Sleep Congress will provide participants from around the world with unmatched opportunities to exchange scientific ideas and experiences in sleep medicine. Attend the congress to learn about recent advances in sleep medicine including up-to-date clinical and basic research techniques. Our next congress will be held in Rome, Italy on March 11-16, 2022.