Colofon: Dr. E. El Filali

Bipolaire stoornissen

Verantwoording

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door wisselingen in de stemming, waarbij episodes van (hypo)manie, depressie, gemengde episodes en neutrale episodes elkaar afwisselen. De bipolaire stoornis komt voor bij 1-2% van de bevolking en treft zowel vrouwen als mannen. Op internet is er veel informatie te vinden over de bipolaire stoornis. Met deze site hopen wij een platform te bieden met links naar andere websites die betrouwbare en overzichtelijk informatie bevat over de bipolaire stoornis, voor zowel patiënten, hun naasten als zorgprofessionals.

Diagnostiek

De bipolaire stoornis is een heterogene aandoening, die bovendien veel overlappende symptomen heeft met andere psychiatrische aandoeningen zoals ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor is het soms vrij lastig om een diagnose te stellen. Onderstaande links kunnen gebruikt worden als ondersteuning in diagnostiek.

 • Kenbis

  Multidisciplinaire richtlijn betreffende screening en diagnostiek van de bipolaire stoornis.

 • Stemmingsstabilisatoren combineren

  Stemmingsstabilisatoren combineren: voors en tegens.

 • Stemmings-app

  PsyMate is de vervanging voor de lifechart en is geschikt voor Android en Apple. op je Mobiel  

Behandeling

Een groot deel van patienten met een bipolaire stoornis krijgen medicamenteuze behandeling voor het stabiel houden van hun stemming. Daarnaast lijden zij vaak aan een comorbide stoornis. Hierom hebben zij veelal naast medicamenteuze behandeling en psycho-educatie, een psychotherapeutische behandeling nodig. Psychotherapeutische behandelingen zoals IPSRT, schematherapie, CGT en traumabehandeling zijn enkele voorbeelden waar patienten van zouden kunnen profiteren. 

Richtlijnen en protocollen

 • Kenbis

  Het KenBis heeft alle richtlijnen die van belang zijn bij de behandeling van patienten met een bipolaire stoornis op een rij gezet.

 • NvvP richtlijn bipolaire stoornissen 2015

  Richt lijn voor behandeling van bipolaire stoornissen deze wordt elke 5 jaar ge update , dit is de laatste up date
   nu is de richtlijn in modules opgedeeld

 • Richtlijn van de Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) en International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018

 • NICE guideline bipolar disorder

  Engelstalige site die gedetailleerde informatie geeft over diagnose en behandeling van mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis.

 • Richtlijn renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

  Het doel van deze richtlijn (uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Nefrologie) is het geven van handvatten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van lithiumgeïnduceerde nierfunctiestoornissen. De effecten van lithium op de nier zijn wel uitgebreid onderzocht in celkweek- en diermodellen. De kennis in de humane situatie is beperkt tot informatie uit kleine series. Hierdoor zijn adviezen ten aanzien van diagnostiek en behandeling van een laag bewijsniveau. Niet-renale bijwerkingen van lithium worden niet in deze richtlijn behandeld. Voor de routinematige controles bij patiënten die lithium gebruiken verwijzen wij naar de richtlijn bipolaire stoornissen van de Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie (NVVP).  

Meetinstrumenten

Professionele organisaties

Patiëntenorganisaties en -informatie

Research

Tijdschriften

Overige

Wat is er helaas nog niet te vinden op internet over dit onderwerp en waar is het wel te vinden?
- Voordrachten in het land worden niet gebracht op de website van de NVvP; de bereikbaarheid van overige teksten is wel verbeterd in 2008: de Nederlandse Richtlijnen van NVvP zijn beschikbaar. Van de LifeChart methode ter registratie zijn de publicatie en een handleiding beschikbaar. Het NTvG publiceert abstracts (zie onder Algemeen/Tijdschriften/Nederlandstalige tijdschriften).
- Actuele Nederlandse research en epidemiologie, bijvoorbeeld proefschriften en NWO-studies zijn op te vragen bij de auteurs.
- Verslagen van in Nederland gehouden bijeenkomsten, congressen, posters enz. zijn op te vragen bij de auteurs.
We houden u op de hoogte als deze gegevens ook digitaal beschikbaar worden gemaakt via Internet.

 • World Bipolar Day, jaarlijks 30 maart

  Jaarlijks vindt op 30 maart World Bipolar Day plaats vanuit de ISBD. In steeds meer GGZ-instellingen in Nederland wordt hier aandacht aan gegeven. Het doel is om stigma aan te pakken en de bekendheid met de stoornis bij het publiek te vergroten.

Congressen