Forensische psychiatrie

Verantwoording

Deze rubriek zal op termijn ook links bieden over de volgende onderwerpen:
* Volwassenen (Algemeen beleid, Diagnostiek en risicotaxatie, Behandeling, Evaluaties)
* Jeugd (Diagnostiek en risicotaxatie, Behandeling, Evaluaties)
* Standaardwerken
* State-of-the-art artikelen
* Tijdschriften

 

Algemeen beleid

 • Forensische zorg

  Tbs staat voor terbeschikkingstelling en valt onder de forensische zorg. Er zijn echter nog meer maatregelen die vallen onder de forensische zorg. Veel mensen weten dit niet. Daarom is dit informatieblad geschreven, waarin wordt uitgelegd wat forensische zorg is. Momenteel ligt het Wetsontwerp Forensische Zorg bij de Tweede Kamer, evenals het Wetsontwerp op de verplichte ggz, de beoogde opvolger van de Wet BOPZ.

 • Rijksoverheid: huiselijk geweld

  Op deze pagina's wordt een definitie van huiselijk geweld vastgesteld. Verder wordt vermeld welke acties worden ondernomen en welke voorlopige resultaten dat heeft opgeleverd.

 • Meldpunt Kinderporno

  Deze site is niet alleen een meldpunt, maar verschaft ook recente informatie uit (deels) eigen onderzoek, nieuwsberichten en een overzicht van de relevante wetgeving. Procedures staan expliciet vermeld. Biedt bovendien de mogelijkheid door te schakelen naar buitenlandse organisaties.

Beroepsverenigingen

 • American Academy of Psychiatry and the Law

  AAPL (uitgesproken als 'Apple') is een organisatie van psychiaters gewijd aan excellentie in de praktijk, onderwijs en onderzoek in de forensische psychiatrie. Opgericht in 1969, de AAPL heeft momenteel meer dan 1.500 leden in Noord-Amerika en de hele wereld. De Amerikaanse Academie voor Psychiatrie en de Wet bevordert wetenschappelijke en educatieve activiteiten in de forensische psychiatrie door de uitwisseling van ideeën en praktische klinische ervaring door middel van publicaties en regelmatig geplande nationale en regionale bijeenkomsten.

 • International Academy of Law & Mental Health (IALMH)

  Professionals uit de gebieden van het recht, de gezondheidszorg, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen komen elk jaar bij elkaar op het International Congress on Law and Mental Health. Leden van de Academy ontvangen ook het International Journal of Law & Psychiatry (IJLP) zie de rubriek Tijdschriften.

 • International Association for Forensic Psychotherapy (IAFP)

  De jaarlijkse congressen willen een breed publiek van psychotherapeuten bereiken door praktische onderwerpen te presenteren, zowel vanuit de intramurale als de ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg. Apart wordt aandacht besteed aan de ethiek van het forensisch psychiatrische werk, het beleid en de beleidsveranderingen en de omgang met de media.

 • International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS)

  De Association vindt zijn grondslagen in vier grote domeinen: (1) de klinische forensische psychiatrie en psychologie inclusief geweld binnen het gezin, (2) politieke en beleidskwesties, (3) onderzoek op het gebied van de civiel- en strafrechtelijke forensische gezondheidszorg, geweldpleging en misbruik, en tot slot (4) opleiding en onderwijs.

Diagnostiek en risicotaxatie

 • Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie

  Op het raakvlak van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) met justitie bevindt zich de forensische jeugdpsychiatrie. De twee hoofdtaken zijn: het adviseren over het geestelijk functioneren van jongeren en het verplegen en behandelen van hen binnen een justitieel kader.

 • Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

  De hedendaagse veranderingen in de kennis van de neurobiologie en de nadruk op evidence-based werken, maken het noodzakelijk om de forensisch psychiatrische diagnostiek en de beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid diepgaand te beschouwen. Hiertoe is de Richtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in Strafzaken door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie online gepubliceerd. Deze is samengesteld door de gelijknamige werkgroep van psychiaters, aangevuld met juristen.
  Ook uitgeven in boekvorm bij De Tijdstroom.

 • MacArthur Research Network on Mental Health and the Law

  De vele relaties tussen een geestelijke stoornis (psychosen en persoonlijkheidsstoornissen) worden binnen verschillende patiëntgroepen en locaties onderzocht bij grote populaties.
  Op deze site worden de onderzoeken en hun resultaten getoond onder The MacArthur Community Violence Study en The MacArthur Violence Risk Assessment Study.
  Op deze site wordt verder verslag gedaan over hun onderzoek naar wilsbekwaamheid bij rechtszaken en bij toestemming voor opname en behandeling, en bij afgedwongen ingrepen.

Evaluaties

 • Modernisering gevangeniswezen

  Justitie geeft prioriteit aan orde en veiligheid binnen de detentie. Tegelijkertijd probeert men detentie zo goed mogelijk te benutten om een succesvolle terugkeer van de gedetineerden in de samenleving mogelijk te maken. Daarbij wordt een persoons­gerichte aanpak gevolgd. De persoonsgerichte aanpak is de kern van het programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW).

 • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG)

  Het CTG geeft op deze site de uitspraken die het heeft gedaan over klachten door patiënten over hulpverleners, inclusief medici, in de gezondheidszorg.

 • Institute of Law, Psychiatry and Public Policy (ILPPP)

  Een aantal onderzoeken, zoals een onderzoek naar seksueel-sadistische seriemoordenaars en serieverkrachters,
  handleidingen voor de forensisch-psychiatrische beoordeling en de evaluatie van ernstige, jeugdige criminelen en van criminele verdachten voor de rechtbank.

Informatieve sites

 • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

  Dit Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen de Ministerie van Justitie en de tbs-klinieken in Nederland.
  Het hoofddoel is informatieverstrekking en wetenschappelijk onderzoek over de forensische psychiatrie te bevorderen.  Een database over vakliteratuur wordt bijgehouden.
  Vragen op het terrein van de forensische psychiatrie worden persoonlijk beantwoord door een aantal experts uit Nederland .
  Deze site heeft links naar de verschillende websites van de tbs-klinieken.

 • Home Office: Research Development Statistics

  Op deze site van het Britse Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, vindt u onder Research Development Statistics research studies, statistieken en publicaties over verschillende forensisch psychiatrische onderwerpen, zoals reclassering en het gezondheidszorgbeleid van Justitie. Online is inzage mogelijk in rapporten over o.a. spijbelen, het resultaat van gedwongen opnames in de psychiatrie en richtlijnen van beroepsverenigingen met betrekking tot de beoordeling van gevaarlijkheid, opnames, enz.

 • Longitudinale studie: Generation R

  Er lopen twee programmas die online bereikbaar zijn. De eerste is het project Generation R uit Rotterdam dat alle nieuwgeborenen uit die stad volgt over een periode van twintig jaar, met ook metingen prenataal.
  De tweede is het Project on Human Development in Chicago Neighbourhoods (PHDCN), zie hieronder.

 • Longitudinale studie: Project on Human Development in Chicago Neighborhoods (PHDCN)

  Er lopen twee programmas die online bereikbaar zijn. De eerste is het project Generation R (zie hierboven).
  De tweede is het PHDCN, dat loopt vanaf 1995. Een willekeurige groep van 7.000 kinderen en adolescenten wordt zo lang mogelijk bij hun ontwikkeling gevolgd.

Tijdschriften

 • Criminal Behaviour and Mental Health

  Het CBMH is een internationaal tijdschrift dat op empirie gebaseerde en empirische artikelen publiceert binnen de forensische psychiatrie en psychologie.

 • Journal of the American Academy of Psychiatry and Law

  Tijdschrift van de AAPL. De Amerikaanse Academie voor Psychiatrie en de Wet bevordert wetenschappelijke en educatieve activiteiten in de forensische psychiatrie door de uitwisseling van ideeën en praktische klinische ervaring door middel van publicaties en regelmatig geplande nationale en regionale bijeenkomsten.

 • International Journal of Forensic Mental Health

  Het is het officiële orgaan van de International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS, zie onder Beroepsverenigingen). Deze richt zich op het bevorderen van empirisch onderzoek, zoals validerings- en internationaal vergelijkend onderzoek onder forensisch psychiatrische patiënten maar ook casestudies, beschrijvingen van forensische programmas en dienstverlening, boekrecensies en besprekingen van nieuwe wetgeving. Met name wordt er gevraagd naar artikelen die de praktijk en wetgeving in verschillende landen vergelijken, zoals behandeling, toerekeningsvatbaarheid, en risicotaxatie.
  De hoofdredactie wordt gevormd door Stephen D. Hart, professor aan de Simon Fraser Universiteit, Burnaby, British Columbia, Canada. Artikelen moeten per e-mail worden gestuurd naar prof. Hart en dienen te zijn opgesteld volgens de Publication Manual of the American Psychological Association APA.

 • International Journal of Law & Psychiatry (IJLP)

  Het IJLP is het officiële orgaan van de Amerikaanse International Academy of Law & Mental Health (IALMH) – zie de rubriek Beroepsverenigingen. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar en bestaat inmiddels 25 jaar.

Publicaties

 • De neurobiologie van antisociaal gedrag

  Combinaties van disfuncties in de betreffende hersengebieden en gebreken in de communicatie tussen de verschillende hersenstructuren lijken een grotere rol te spelen dan tekortkomingen in de afzonderlijke hersenstructuren bij mensen met antisociaal gedrag.

 • Publicaties Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

  Het EFP publiceert regelmatig boeken over actuele forensische onderwerpen zoals risicotaxatie en recidieven tijdens verlof.

Victimologie

 • International Victimology Website

  Samen met de Verenigde Naties en de World Society of Victimology verzorgt het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie de International Victimology Website.
  Naast een nieuwsrubriek en een bulletin bevat de website twee databases, de één over research bij slachtoffers van misdaad en misbruik, de ander over preventie en met een overzicht van de diensten waarvan slachtoffers gebruik kunnen maken.