Colofon: Pim van der Meer

Verslavingen

Verantwoording

Eind jaren 60 van de vorige eeuw werd door het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid geadviseerd dat personen met drugsproblemen behandeld zouden moeten worden door de Consultatiebureaus voor alcohol en drugsproblemen.
Dit heeft jarenlang geleid tot grotendeels gescheiden behandelingen door aparte instellingen in hetzelfde zorggebied.
De beweging om deze ziektebeelden separaat te behandelen, lijkt nu wereldwijd een ommekeer te maken. Steeds meer onderzoek laat zien dat het geïntegreerd behandelen van comorbiditeit betere behandelresultaten oplevert.
Nederland is veelal open geweest over het gevoerde drugsbeleid en is bereid te investeren in onderzoek op diverse verslavingsgebieden. De laatste jaren zijn hier dan ook groots opgezette studies verricht als het Afkicken onder narcose-project, het Heroïne op medisch voorschrift-onderzoek, maar ook het Hogere methadon doseringen-onderzoek.
Aandacht voor middelengebonden stoornissen op Psychiatrienet.nl is dan ook onontbeerlijk.

Internet biedt een ruime keus aan pagina's over middelen, met sterk wisselende kwaliteit. De redacteuren proberen hierin een afgewogen selectie te maken en deze aan te bieden binnen deze rubriek. Er is aandacht voor de middelen zelf, aandacht voor de gevolgen en behandeling van de verslaving, en aandacht voor de complexiteit van psychiatrische en verslavingscomorbiditeit.

Help ons de site te verbeteren!
Alle feedback wordt zeer gewaardeerd. Zijn wij bijvoorbeeld in uw ogen websites of andere content vergeten te noemen? Staan er onjuistheden? Of wil u gewoon uw mening kwijt? Mail ons: geert.dom@skynet.be en arnt.schellekens@gmail.com.

Diagnostiek en behandeling

 • Neurobiologie van verslaving

  Een van de vele interessante sites van de NIDA. Bevat veel verdiepende informatie over de neurobiologische afwijkingen bij een verslaving. 

 • Prochaska en DiClementie uitgedaagd

  Het 'stages of change'-model van Prochaski and Diclementi domineerde de verslavingszorg vele jaren. De wetenschappelijke validiteit is echter nooit onomstotelijk bewezen. Zich baserend op nieuwe uitkomsten dagen Callaghan et al. de werkzaamheid van dit model bij alcoholafhankelijkheid uit.

 • Informatie: General Principles of Drug Addiction Treatment

  Een product van NIDA (VS). Vrij in te zien via bovenstaande link. De NIDA is een zeer gerenommeerde Amerikaanse verslavingsinstelling.

 • Criteria 'aan middelen gebonden stoornissen'

  ICD- en DSM-criteria. Je zou zeggen dat de criteria voor zich zelf spreken. Toch zien we, met name in de reguliere psychiatrie, dat gebruik, misbruik en afhankelijkheid van een middel onvoldoende worden onderscheiden.

 • Augustus 2005, American Journal of Psychiatry

  Verslaving was het centale thema van het augustus 2005 nummer van de AJP. Het eerste artikel geschreven door Nora Volkow. Het katern geeft een compleet en leesbaar overzicht van de state-of-the-art ontwikkelingen, uiteraard in de Engelse taal. We hopen dat dit initiatief herhaald wordt, zodat het thema nog meer bekendheid krijgt onder het brede lezerspubliek van het AJP.

 • American Society of Addiction Medicine (ASAM)

  Een groot en gerenommeerd instituut op het gebied van de verslaving. De website is uitgebreid en beslaat vele onderwerpen. Van specialistische behandelingen van patiënten met een verslaving tot diagnostische vraagstukken en onderwijs. Hun expertise op het gebied van de behandeling van alcoholafhanklijkheid (bijvoorbeeld de 'Pharmacological management of alcohol withdrawal', reprint JAMA 1997) is toonaangevend. Een betaald lidmaatschap geeft toegang tot alle - online - faciliteiten. Deze link leidt u naar de indexpagina.
  Hun missie is op de website te lezen: "The American Society of Addiction Medicine is an association of physicians dedicated to improving the treatment of alcoholism and other addictions, educating physicians and medical students, promoting research and prevention, and enlightening and informing the medical community and the public about these issues."

Verslaving: farmacologie

 • APA Practice Guidelines voor verslaving

  De werkgroep voor verslaving binnen de APA publiceerde in mei 2006 hun 'Practise Guideline for the Treatment of Patients with Substance Use Disorders'. In 2007 volgde een update. Zie op de gelinkte pagina het kopje 'Substance Use Disorders'. Het volledige document beslaat 276 pagina's en is in pfd-formaat voor iedereen te downloaden. Het bevat richtlijnen voor de behandeling van verslaving aan alcohol, nicotine, cannabis, cocaïne en opiaten.

 • Farmacotherapeutisch Kompas

  De nieuwe online versie van het Kompas bevat verrassend veel informatie. Zoek onder 'indicatie' en 'geneesmiddelenteksten' naar het woord 'verslaving' en u vindt een overzicht van diverse geneesmiddelen. De tab 'achtergrondinformatie' bij de diverse middelen blijkt nuttig en compleet.

 • Richtlijnen van de British Association for Psychopharmacology

  Bovenaan de homepage van de BAP staat - naar alle waarschijnlijkheid - hun missie statement vermeld: "It promotes research and education in psychopharmacology and related areas, and brings together people in academia, health services, and industry." De BAP is al in 1974 opgericht en is thans een van de grootste landelijke farmacologische organisaties in de wereld.
  De link gaat naar de directe download van hun 'Evidence-based guidelines for the pharmacological management of substance misuse, addiction and comorbidity'. Revisie van de in 2004 verschenen verfrissende farmacologische richtlijnen in dit veld, gebaseerd op het wetenschappelijke bewijs. Het document bevat zeer practische informatie voor behandelaren.

 • Cognitieve gedragstherapie voor cocaine verslaving (NIDA)

  De NIDA bespreekt hier de toepassing van CGT voor de behandeling van cocaine verslaving. Deze benadering kan echter ook worden ingezet voor andere verslavingen.

Verslaving: middelengebonden links

 • MAPS-site

  De organisatie MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) sponsort niet alleen onderzoek over de effecten van diverse middelen, maar heeft op de site een vrij complete literatuurlijst. Zoek bijvoorbeeld op MDM Literature Review.

 • Effects of Ecstasy (MDMA) on the Brain in Abstinent Users

  Artikel waaruit blijkt dat vooral de globus pallidus het meest gevoelig lijkt voor ecstasy.
  Reneman, L., Majoie, C.B.L.M., Habraken, J.B.A. & Heeten, G.J. den (2001) Effects of Ecstasy (MDMA) on the Brain in Abstinent Users: Initial Observations with Diffusion and Perfusion MR Imaging. Radiology, 220, 611-617.

 • Club Drugs.org

  Site, opgezet door het National Institute on Drug Abuse, met veel praktisch bruikbare informatie over drugs die in de 'partyscene' veel gebruikt worden. Onder meer overzichtelijke diapresentaties met uitleg over effecten en risico’s.

 • Wikipedia over MDMA

  Let op: informatie van Wikipedia - hoe informatief ook - is niet gesensureerd of wetenschappelijk.

 • Drugs in Europa

  Het European Monitoring for Drugs and Drug Addiction houdt jaarlijks voor alle lidstaten bij welke nieuwe drugs zijn aangetroffen. De organisatie probeert een inschatting te maken van de risico's van de nieuwe drugs. Er zijn er overigens vele, waardoor organisaties (en overheden) eigenlijk altijd achterlopen in hun beleid. 

 • Manual for the Benzodiazepine Dependence Questionnaire (BDEPQ)

  Biedt een goed overzicht over benzodiazepinen, op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling.

 • Wikipedia over benzodiazepine

  Let op: informatie van Wikipedia - hoe informatief ook - is niet gesensureerd of wetenschappelijk.

 • International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA)

  ISBRA's mission is to promote excellence internationally in all aspects of biomedical research on alcoholism and alcohol related biomedical phenomena.

 • European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA)

  The objectives of ESBRA are: to promote European medical and biological research on alcoholism and alcohol effects and to disseminate information on biomedical problems arising from use and abuse of alcohol.

 • Alcohol and Alcoholism

  Brits tijdschrift vanuit de Oxford University.

 • Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Wordt op het gebied van behandelingen het beste tijdschrift geacht. Het geeft een overzicht van de huidige stand van de wetenschap. Amerikaans.

 • National institute on alcohol abuse and alcoholism (NIAAA, VS)

  A highly informative site on the subject of alcoholism and alcohol abuse. Their mission is to "provide leadership in the national effort to reduce alcohol-related problems (...)" The synoptic website contains lots of information about their publications, epidemiologic data, their clinical trials and treatment of alcohol related disorders in general. Various manuals and (treatment) guides can be found under publications and professional educational materials. Manuals can also be ordered by mail.

 • Wikipedia over alcoholisme

  Let op: informatie van Wikipedia - hoe informatief ook - is niet gesensureerd of wetenschappelijk.

 • Psychiatric effects of cannabis

  Johns, A. (2001). Psychiatric effects of cannabis. British Journal of Psychiatry, 178, 116-122. De samenvatting van dit artikel is gratis te bekijken; wie een abonnement heeft op The British Journal of Psychiatry, heeft toegang tot het volledige artikel.

 • Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids

  Robson, P. (2001). Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids. British Journal of Psychiatry, 178, 107-115. De samenvatting van dit artikel is gratis te bekijken; wie een abonnement heeft op The British Journal of Psychiatry, heeft toegang tot het volledige artikel.

 • Pharmacology and effects of cannabis: a brief review

  Ashton, C.H. (2001). Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. British Journal of Psychiatry, 178, 101-106. De samenvatting van dit artikel is gratis te bekijken; wie een abonnement heeft op The British Journal of Psychiatry, heeft toegang tot het volledige artikel.

 • Wikipedia over cannabis

  Let op: informatie van Wikipedia - hoe informatief ook - is niet gesensureerd of wetenschappelijk.

 • Wikipedia over cocaine

  Let op: informatie van Wikipedia - hoe informatief ook - is niet gesensureerd of wetenschappelijk.

 • Druginfo on 'methadone' (Autralia, gov.)

  Druginfo is an official australian government website on drug issues. Part of their website is a portal site where relevant links are assembled. The links on methadone treatment are commented, with lots of information on the subject.  

 • Wikipedia over opiaten

  Let op: informatie van Wikipedia - hoe informatief ook - is niet gesensureerd of wetenschappelijk.

Verslaving: opleidingen

 • Dubbele diagnose trainingen

  Het Landelijk Expertise Centrum Dubbele Diagnose (LEDD) biedt een ruim scala aan opleidingen, deskundigheidsbevorderingen, advisering en coaching op het gebied van dubbele diagnose behandelingen en organisatie. Op hun website wordt e.e.a. toegelicht.

 • Direct te gebruiken presentaties van het Alcohol Medical Scholars Program

  "The mission of the Alcohol Medical Scholars Program (AMSP) is to promote optimal education(...)" Hun site bevat vele gratis te gebruiken kant-en-klare Powerpoint-presentaties. De meeste gaan over alcoholgerelateerde stoornissen. Maar ook over de (dubbele diagnose) geintegreerde behandeling en over hoe je het best een presentatie kunt geven, staan presentaties klaar. De presentaties zijn gemaakt onder supervisie van de organisatie en de Research Alcohol Association.

Dubbele diagnose: diagnostiek en behandeling

 • Treatment Improvement Protocol

  Treatment Improvement Protocol (TIP 42) betreffende de behandeling van patiënten met comorboditeit van verslaving met andere psychiatrische stoornissen. Het betreft hier een zeer volledig en praktisch toepasbaar overzicht van deze complexe problematiek. Dit consensusdocument is uitgegeven door de Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA) en is opgesteld door verschillende gerenommeerde (Amerikaanse) specialisten op dit terrein. De PDF is gratis downloadbaar.

 • Werkboek geïntegreerde behandeling voor hulpverleners

  Het werkboek 'Geïntegreerde behandeling bij dubbele diagnose' is als download beschikbaar via de site van het LEDD. Het is bedoeld voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, maar zeker ook interessant voor hulpverleners uit andere sectoren.

 • Toolkit Dubbele Diagnose van de LEDD

  Het LEDD stelde een Nederlandstalige toolkit DD-behandeling op. Deze is gratis te downloaden van hun site. De toolkit gaat stapsgewijs na welke interventies en behandelmethodieken toepasbaar zijn in de behandeling van DD-patiënten. Het zal u niet verbazen dat er enige overlap bestaat met hetgeen al eerder werd beschreven in het boek Integrated Dual diagnosis treatment van Drake/Mueser. Verschillen zijn er echter ook...

 • Co-Occurring Disorders: Integrated Treatment Toolkit, SAMSHA

  Het model 'Integrated Dual Diagnosis Treatment' heeft de ambitie de beste behandelingen uit de psychiatrie en de verslaving effectief te bundelen tot een volledig geïntegreerde behandeling. Het model beschrijft niet alleen inhoudelijke standaards, maar ook organisatorische. Op deze site vindt u een overzicht van alle documentatie die over dit onderwerp op de site van de SAMHSA te vinden is. Veelal PDF-formaat.

 • Landelijk Expertise Centrum DD (LEDD)

  De combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening, de zogenaamde dubbele diagnose, vereist een specifieke, geïntegreerde behandelaanpak, bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. Daar komt van alles bij kijken. Het LEDD is opgericht om instellingen verder te helpen. Door kennisoverdracht en methodiekontwikkeling. Maar ook door instellingen praktisch te ondersteunen en te begeleiden. LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-instituut, Arkin, GGZ Eindhoven, Palier (Parnassia Bavogroep) en Delta Psychiatrisch centrum. Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dit thema bezighouden krachtig gebundeld. Zo wil deze organisatie iedereen die met dubbele diagnose bezig is een platform bieden. Zij kunnen expertise leveren in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. Ze stellen instrumenten beschikbaar en bieden begeleiding bij de implementatie.

 • Inspectierapporten schizofrenie-verslaving GGZ instellingen

  In juni 2009 bracht de inspectie hun rapport uit na onderzoek bij 33 zorginstellingen in Nederland. Het rapport beveelt aan naast het evidence-based behandelen van de schizofrenie ook meer specifieke dubbelediagnosemaatregelen te nemen. Er ligt een uitdaging voor vele instellingen zich te ontwikkelen op het gebied van hun visie op druggebruik, de veiligheid op de terreinen van de instellingen en hoe de patiënt en diens familie echt bij de behandeling te betrekken. Hier vindt u de verslaglegging van de thematische bezoeken van de inspectie aangaande dit onderwerp bij vele ggz-instellingen in Nederland.

 • Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse

  Abstract van duidelijk artikel dat prevalentie beschrijft. Regier, D.A., Farmer, M.E., Rae, D.S., Locke, B.Z., Keith, S.J., Judd, L.L.,& Goodwin, F.K. (1990). Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study. JAMA, 264, 2511-2518.  

 • Substance use disorder in hospitalized severely mentally ill psychiatric patients

  Alcohol, cannabis en cocaïne zijn de meest gebruikte middelen onder patiënten met severe mental illness. Abstract. Mueser, K.T., Yarnold, P.R., Rosenberg, S.D., Swett, C. Jr, Miles, K.M. & Hill, D. (2000). Substance use disorder in hospitalized severely mentally ill psychiatric patients: prevalence, correlates, and subgroups. Schizophrenia Bulletin, 26, 179-192.  

Dubbele diagnose: meetinstrumenten

 • Dubbele diagnose richtlijn Resultaten score 2003 online

  De Dubbele Diagnose richtlijn vanuit Resultatenscore 2003. Het rapport is gratis in te zien. Focus op screening en assessment. De richtlijn lag aan de basis van erop volgende richtlijnen.

 • The Addiction Severity Index (ASI)

  McLellan, A.T., Luborsky, L., Woody, G.E. & O'Brien, C.P. (1980). An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index. Journal of Nervous Mental Disorders, 168, 26-33.
  Ernst van de verslavingsproblematiek onder verschillende cliëntgroepen. Uitgebreide index. Meer assessment dan screener. Abstract.

 • ASI in Nederland

  Hendriks, V.M., Kaplan, C.D., Van Limbeek, J. & Geerlings, P. (1989) The Addiction Severity Index: reliability and validity in a Dutch addict population. Journal of Substance Abuse Treatment, 6, 133-141.
  Toepasbaarheid van de ASI in Nederlandse patiëntenpopulaties. Abstract.

Richtlijnen en protocollen

 • GHB-protocollen

  Practice-based aanbevelingen voor de detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB.

 • Richtlijn verantwoord ontgiften per middel

  Directe download van richtlijn verantwoord ontgiften; per middel in hoofdstuk 3.

 • Richtlijn opiaat onderhoudsbehandeling

  Directe download van de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling.

 • Richtlijn dubbele diagnose: diagnostiek, screening en behandeling

  De Richtlijn Dubbele diagnose kan op deze site gedownload worden.

 • Protocol rond GHB-detoxificatie

  Directe download van Detoxificatieprotocol voor GHB in klinische setting.

 • Genieriek module dagvulling en participatie

  Doel van deze module is informatie te geven over wat van belang is en werkt als het gaat om een zinvolle daginvulling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Deze module is voor professionals binnen en buiten de ggz. De module belicht het belang van een zinvolle daginvulling en geeft aanwijzingen over hoe hieraan vorm te geven. Beschikken over een zinvolle daginvulling is belangrijk voor iemands herstel en in het verlengde daarvan: iemands welbevinden: het geeft structuur aan de dag en afleiding, brengt iemand onder de mensen, het draagt bij aan maatschappelijk en persoonlijk herstel, aan zelfvertrouwen en motivatie.

 • Genieriek module dagvulling en participatie

  Doel van deze module is informatie te geven over wat van belang is en werkt als het gaat om een zinvolle daginvulling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Deze module is voor professionals binnen en buiten de ggz. De module belicht het belang van een zinvolle daginvulling en geeft aanwijzingen over hoe hieraan vorm te geven. Beschikken over een zinvolle daginvulling is belangrijk voor iemands herstel en in het verlengde daarvan: iemands welbevinden: het geeft structuur aan de dag en afleiding, brengt iemand onder de mensen, het draagt bij aan maatschappelijk en persoonlijk herstel, aan zelfvertrouwen en motivatie.

 • Genieriek module dagvulling en participatie

  Doel van deze module is informatie te geven over wat van belang is en werkt als het gaat om een zinvolle daginvulling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Deze module is voor professionals binnen en buiten de ggz. De module belicht het belang van een zinvolle daginvulling en geeft aanwijzingen over hoe hieraan vorm te geven. Beschikken over een zinvolle daginvulling is belangrijk voor iemands herstel en in het verlengde daarvan: iemands welbevinden: het geeft structuur aan de dag en afleiding, brengt iemand onder de mensen, het draagt bij aan maatschappelijk en persoonlijk herstel, aan zelfvertrouwen en motivatie.

 • generiek module dagvulling en participatie

  Doel van deze module is informatie te geven over wat van belang is en werkt als het gaat om een zinvolle daginvulling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Deze module is voor professionals binnen en buiten de ggz. De module belicht het belang van een zinvolle daginvulling en geeft aanwijzingen over hoe hieraan vorm te geven. Beschikken over een zinvolle daginvulling is belangrijk voor iemands herstel en in het verlengde daarvan: iemands welbevinden: het geeft structuur aan de dag en afleiding, brengt iemand onder de mensen, het draagt bij aan maatschappelijk en persoonlijk herstel, aan zelfvertrouwen en motivatie.

Professionele organisaties

 • ASAM American Society of addiction Medicine

  Deze organisatie stelt zichzelf tot doel, zoals in haar missie al op de indexpagina te lezen valt, de gehele verslavingszorg in de VS te verbeteren (kwaliteit van zorg, opleiding, onderzoek en beroepsgroep activiteiten). Zij bestaat al, onder andere namen weliswaar, sinds 1954. Op hun website is veel meer te vinden over hun werkwijze en filosofie dan alleen practisch inhoudelijke zaken.

 • Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA)

  De Stichting Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) is opgericht door een consortium van momenteel zes verslavingszorginstellingen in Oost- en Zuid-Nederland, te weten Novadic-Kentron, Tactus Verslavingszorg, IrisZorg, Vincent van Gogh, Mondriaan en Victas met als doel in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen een kenniscentrum voor zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs ten behoeve van de verslavingszorg in het leven te roepen.

 • Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD)

  De link verwijst naar de homepage van deze Belgische vereniging, die het merendeel van de Vlaamse verslavingsorganisaties bevat. Het is een site die voornamelijk bedoeld is voor professionals in het verslavingsveld. Daarnaast wordt op hun indexpagina ook naar de informatiedienst voor iedereen, de druglijn, verwezen. Hun digitale bibliotheek bevat veel nationale studies en rapporten die full tekst zijn in te zien.

 • Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving

  Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, gevestigd in Lissabon, noemt zichzelf het 'referentiepunt op het gebied van drugs in Europa'.  
  "Het EWDD voorziet de EU en haar lidstaten van feitelijke overzichten van de Europese drugsproblematiek en van een gemeenschappelijk informatiekader voor het drugsdebat. Het verschaft beleidsmakers de nodige wetenschappelijke bewijsgrond voor het opstellen van drugswetten en drugsstrategieën en helpt vakmensen en onderzoekers bij het vaststellen van de beste werkwijzen en nieuwe onderwerpen voor analyse."  
  Laatste (2014) rapport over situatie in Europa: http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2014

 • National Institute on Drug Abuse (NIDA)

  Grote Amerikaanse organisatie voor verslaving. Hun missie: "... is to lead the Nation in bringing the power of science to bear on drug abuse and addiction." (Source: NIDA website. Mission statement)
  Met onder meer Nora D. Volkow als hun directeur, is de NIDA een van de meest invloedrijke organisaties in de wereld op het gebeid van verslaving. Het is zeer de moeite waard de site eens goed te bekijken. Er is namelijk veel informatie te vinden die van praktische waarde is.

 • Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa)

  Tweede grote organisatie uit de VS op het gebied van verslaving. Het betreft een organisatie vanuit hun ministerie van volksgezondheid (department of health en human services).   Hun visie staat enigszins verscholen op de website vermeld: Het verbeteren van kwaliteit van leven voor patiënten, kampend met drugsproblemen.   De organisatie heeft vele deelprogramma's. Het bestuderen van hun 'Treatment Improvement Protocols' (TIP's) is zeker de moeite waard. Het zijn practische protocollen op vele gebieden in de verslavingszorg.  
  (link naar TIP's: http://www.samhsa.gov/newsroom/press-announcements/201406251000)

 • Trimbos instituut

  Nederlands instituut voor geestelijke gezondheidszorg. Hun missie zoals op de website staat vermeld: "Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen."
  Op het gebied van de verslavingszorg verrrichten zij landelijk veel werk. Het instituut stuurde het doorbraakproject 'dubbele diagnose' aan dat binnen diverse Nederlandse ggz-instellingen plaatsvond.
  De site bevat practische informatie voor professionals en niet-professionals. Via de site zijn het jaarbericht verslaving en diverse nieuwsbrieven op te vragen.

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

  Website van de Vereniging voor verslavingsgeneeskunde Nederland. Deze werd in 1985 opgericht met als hoofddoel "bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin." Op hun website is te lezen hoe zij dit doel nastreven. Let ook op de nascholingsagenda voor symposia en (ook internationale) congressen op het gebied van de verslaving. De site bevat geen inhoudelijke informatie, maar is een platform voor professionals in dit veld.

 • National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

  Een zeer informatieve website van een Amerikaanse organisatie, die zich specifiek richt op alcoholisme. Hun missie: "provide leadership in the national effort to reduce alcohol-related problems (...)"   De website staat boordevol informatie, die vanaf de indexpagina goed doorzoekbaar is, betreffende hun publicaties, epidemiologie, hun lopende klinische trials en informatie over de behandeling van alcoholgerelateerde aandoeningen. Verschillende handleidingen en richtlijnen zijn in te zien onder publications en professional educational materials. Deze zijn overigens ook per mail op te vragen.  

 • Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD)

  Het LSOVD is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor ouders en andere familieleden van druggebruikers. Dagelijks is er de mogelijkheid met een van de hulpverleners contact te hebben via de telefoon. Periodiek verschijnt hun blad 'Info'. Familieleden van patiënten kunnen verwezen worden naar de website, die overzichtelijk en volledig is, voor meer informatie.

 • American Academy of Addiction Psychiatry (AAAP)

  Deze organisatie (VS), opgericht in 1985, heeft thans ongeveer 1000 leden wereldwijd. Hun missie: "to improve treatment quality in addiction psychiatry, to educate the public and influence public policy regarding addictive illness and to encourage research in the field of addiction psychiatry." Het betreft een medisch aandoende organisatie, die verslaving en de behandeling ervan vooral vanuit biologisch standpunt bekijkt.
  Een vol lidmaatschap moet worden betaald. Sommige informatie is echter gratis in te zien op hun website.

 • Society for the Study of Addiction to Alcohol and Other Drugs (SSA)

  De SSA omschrijft zichzelf op hun website als een "learned society that promotes the coming together of professionals in the field of the addictions to share their knowledge, skills, and friendships. Our aims are to support, facilitate, and enhance the work of our members for the mutual benefit of all concerned with the study of addiction."
  Het is de organisatie die de toonaangevende bladen 'Addiction' en 'Addiction Biology' publiceert. Artikelen hieruit zijn online niet gratis in te zien.

 • NVvP: Sectie Psychiatrie & Verslaving

  Voor de meeste ggz-medewerkers een bekende organisatie. De sectie 'verslavingspsychiatrie' werd in 1989 opgericht. De website oogt modern en bevat over veel onderwerpen informatie. Hun richtlijnenpagina getuigt hiervan. De NVvP biedt patiënteninformatie, o.a. over verslaving.

 • World Psychiatric Association (WPA): Section of Addiction Psychiatry

  Directe link naar de sectie "adiction" van de World Psychiatric Association. Op deze pagina is echter weinig informatie te vinden over de directe aktiviteiten van deze sectie behoudens het moment van bijeenkomen.

 • Anonieme Alcoholisten - AA

  De AA. Wie heeft niet van deze organisatie gehoord? Op de site van deze organisatie staat veel practische informatie vermeld. Elke hulpverlener in de verslavingszorg zou de clienten over het bestaan van deze organisatie moeten informeren.

 • Anonieme verslaafden - NA

  De NA is de zusterorganisatie van de AA. Op de site van deze organisatie staat vooral practische informatie vermeld. Elke hulpverlener in de verslavingszorg zou de clienten over het bestaan van deze organisatie(s) moeten informeren.

 • Interational Society of Addiction Medicine (ISAM)

  Deze organisatie was opgericht in 1998 door verslavingsartsen. Hun missie en visie staan duidelijk aangegeven op de index pagnia. Verder bevat de website zelf weinig behandelinhoudelijke informatie. Het jaarlijkse congres wordt op 16-20 november gehouden in Zuid Afrika. Het programma is zeer divers.

Patiëntenorganisaties en -informatie

 • Gebruikersweblog cocaïne

  Op het net zijn vele 'userblogs' te vinden. De inhoudelijke waarde varieert sterk en is mede afhankelijk van alle reacties. Deze blog is een illustratief voorbeeld met ook filmpjes van YouTube. Een kleurrijk blog als deze geeft wel weer hoe - vaak niet in behandeling zijnde - gebruikers over hun drug denken.

 • Weblog gameverslaving

  Deze auteur van het weblog kijkt vanuit diverse media naar een gameverslaving. De inhoudelijke waarde varieert sterk en is mede afhankelijk van alle reacties.

Overige

 • Rijksoverheid over drugs

  Wat zegt de Rijksoverheid op de website over 'drugs'. 

 • Belgisch nationaal rapport over drugs 2014

  Dit rapport (PDF-formaat) geeft een overzicht van de laatste stand van zaken aangaande epidemiologie en behandeling van middelengebruik. Het beschrijft tevens hoe in de toekomst belangrijke thema's hierin aangepakt dienen te worden.