Colofon: Prof.dr. A.A. van Elburg, Annelies van Eeden, Louise Smallenburg

Voedings- en eetstoornissen

Verantwoording

Een zoekactie op het internet levert een zeer groot aantal hits met betrekking tot eetstoornissen op. De grote publieke en mediabelangstelling voor anorexia/boulimia nervosa is hier wellicht mede debet aan. Echter, het aantal goede internetsites is beperkt. De meeste websites verschaffen publieksvoorlichting, zij het van zeer wisselende kwaliteit.
Websites specifiek voor hulpverleners en deskundigen zijn (bijna) niet te vinden.
De hier geboden links weerspiegelen bovenstaande observatie. Het is de verwachting dat er het komende jaar een aantal Nederlandstalige websites voor professionelen, patiënten, familieleden en een ruim publiek beschikbaar komt. Zodra dit het geval is, vindt u de links naar de betreffende sites in deze rubriek.

Diagnostiek en behandeling

Richtlijnen en protocollen

Professionele organisaties

 • Academy for Eating Disorders (AED)

  Een internationale transdisciplinaire vereniging van onderzoekers en behandelaars.

 • Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

  De Nederlandse zustervereniging van de AED, een multidisciplinaire organisatie van professionals op het gebied van eetstoornissen. Van de NAE zijn zowel gespecialiseerde instellingen als individuele professionals lid. De NAE organiseert jaarlijks afwisselend een NAE-dag bij een van de lidinstellingen en een congres.

 • Eating Disorders Research Society (EDRS)

  Een vereniging voor onderzoekers waar je slechts na selectie deel van kunt uitmaken.

 • European Council on Eating Disorders (ECED)

  Een informele organisatie zonder echt lidmaatschap, die om de twee jaar (oneven jaren) een boeiend Europees congres organiseert.

 • Vlaamse Academie Eetstoonissen (VAE)

  De Vlaamse tegenhanger van de NAE, werd in mei 2011 opgericht en heeft hetzelfde doel als de Nederlandse Academie.

 • Eetexpert.be

  Is in 2006 gestart als Vlaams kenniscentrum ter ondersteuning van hulpverleners bij preventie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen.

 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)


  De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is dé beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen. Op de site zijn diverse richtlijnen te vinden.

  "Wij staan voor actieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Zo dragen we bij aan optimale bedrijfsgezondheidszorg en een gezonde, goed functionerende samenleving".

Patiëntenorganisaties en -informatie

 • WEET/Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)

  De Nederlandse patiëntenorganisatie SABN is bezig zich om te vormen tot een nieuwe, modernere organisatie, die WEET heet. De website is nog die van de SABN, een mooie en goed onderhouden site met veel informatie voor vooral patiënten en familie.

 • Vereniging Anorexia Nervosa-Boulimia Nervosa (Vereniging ANBN)

  Deze Vlaamse site is beperkter dan die van haar Nederlandse tegenhanger en richt zich op een breed publiek.

 • Proud2Bme

  Proud2bme.nl is een online community voor jongeren waar zij geheel vrijblijvend en anoniem vragen en ervaringen kwijt kunnen rond eetproblemen. De site benadrukt een positief zelfbeeld en biedt uitgebreide informatie, forum, chats en ervaringsverhalen die te maken hebben met eetproblemen, zelfbeeld en het schoonheidsideaal.

 • Eating Disorders Resources

  Vroeger bekend als Lucy Serpell’s Eating Disorders Resources rubriceert deze site overzichtelijk wat er zoal in het Engels te vinden is over eetstoornissen op het internet.

 • Leontienhuis

  Het Leontienhuis is opgezet door Olympisch kampioene Leontien van Moorsel en wil -vanuit ervaringsdeskundigheid- mensen met een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden in de strijd tegen de eetstoornis.

 • Stichting Kiem

  Stichting Kiem biedt ervaringsdeskundige steun aan mensen met een eetstoornis en/of hun naasten.

Research

Tijdschriften

Standaardwerken en artikelen

Overige

 • Uit balans: de last van overgewicht

  De Nederlandse overheid wil met de ‘Nota overgewicht. Uit balans: de last van overgewicht’ maatschappelijke actoren en lokale overheden laten zien hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van overgewicht, en roept hen op om dit ook te doen.

 • Emetofobie

  De angst voor braken kan leiden tot voedselvermijding en vermagering.

 • Orthorexia

  Overdreven bezig zijn met gezond eten (‘health freaks’) kan ontsporen in een variant van anorexia nervosa.

 • Overgewicht en obesitas

  Rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad (Den Haag 2003).

 • Voedselweigering bij kinderen

  Bij jonge kinderen komen allerlei vormen van voedselweigering voor.

 • Openheid over psychische problemen

  Veel mensen kampen met psychische problemen, maar weten niet of zij er verstandig aan doen hierover open te zijn op hun werk of bij solliciteren. Openheid kan positief werken (begrip, werkaanpassingen) maar zeker ook negatief (stigmatisering, discriminatie). Of openheid goed of slecht uitpakt hangt af van veel factoren, waarbij vooral de wijze van communiceren belangrijk is, blijkt uit nieuw onderzoek van dr. Evelien Brouwers en collega’s (Tranzo, Tilburg University).
  In het onderzoek werden vijf groepen die met dit dilemma te maken hebben geïnterviewd: werkgevers, HR managers, mensen met psychische problemen, ervaringsdeskundigen en re-integratieprofessionals, zoals job coaches en bedrijfsartsen.

Congressen

advertentie
banner Een eetstoornis overwinnen, kan dat?
Greta Noordenbos
Wat is een eetstoornis en wat zijn de achtergronden en gevolgen daarvan? De nieuwste antwoorden op vragen over kenmerken, achtergronden, behandeling en herstel. Lees meer