CV van Dr. A. Ralston

133

Dr. A. Ralston (1967, Schotland) is sinds 2001 psychiater. Hij studeerde geneeskunde in Maastricht en volgde de opleiding psychiatrie in Groningen. Thans is hij werkzaam bij GGZ Dijk en Duin te Castricum bij de OpnamekliniekVolwassenen (HC en IC). Hij behaalde een MA in Philosophy and Ethics of Mental Health aan de University of Warwick (GB) en is bestuurslid van het platform Psychiatrie en Filosofie van de NVvP. Zijn interessegebieden liggen op het terrein van de wetenschapsfilosofie, values-based medicine en de vertaling van filosofische analyses naar de psychiatrische praktijk. Sinds 2012 is hij lid van de Ledenraad van de NVvP.
In 2015 won hij de van Helsdingenprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie voor zijn concept proefschrift "The Philosophy of Psychiatric Practice."


Conflict of interest

geen

Categorieën:

Deelgebieden

Psychiatrie en filosofie