CV van Dr. J. Wieland

Dr. J. Wieland (Dordrecht 1975) werkt als psychiater binnen de Poli+ en als psychiater en manager behandelzaken bij LUMC Curium. Ze is lid van het bestuur van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID), lid van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen en voorzitter van het platform psychiatrie en verstandelijke beperking van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Jannelien is gepromoveerd (2016) op het proefschrift met de titel “Psychopathology in borderline intellectual functioning. Explorations in secondary mental health care”. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan gericht op geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.
Zij is speciaal geïnteresseerd in het organiseren van een inclusieve GGZ waarin IQ nooit een exclusiecriterium is, het verder ontwikkelen van een goede samenwerking tussen GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met gestapelde problematiek.
 

Publicatielijst

Proefschrift

Psychopathology in borderline intellectual functioning. Explorations in secondary mental health care (2016)
 

Overige publicaties

Pouls, K. P., Cuypers, M., Mastebroek, M., Wieland, J., Koks-Leensen, M. C., Leusink, G. L., & Assendelft, W. J. (2023). Mental healthcare for adults with mild intellectual disabilities: population-based database study in Dutch mental health services. BJPsych Open, 9(2), e48.

Hassiotis A, Emerson E, Wieland J & Bertelli MO. (2022) Borderline intellectual functioning. In: Textbook of
Psychiatry for Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder. Onder redactie van Bertelli MO, Deb S, Munir K,  Hassiotis A, Salvador-Carulla L. Springer.

Wieland J. (2022) Mensen met een verstandelijke beperking. In: Leefstijl psychiatrie. Onder redactie van Cahn
W, Deenink J en Vermeulen J. Bohn, Stafleu en van Loghum.

Wieland J, Aldenkamp EA, van den Brink A. (2022) Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ.
Theorie en Praktijk 2022 Bohn, Stafleu en van Loghum.

Pouls, K., Cuypers, M., Mastebroek, M., Koks-Leensen, M., Wieland, J., Leusink, G. L., & Assendelft, P. (2021). Mental health care for adults with mild intellectual disabilities: A retrospective database study. European Journal of Public Health, 31(Supplement_3), ckab164-834.

Deb S, Perera B, Krysta K, Ozer M, Bertelli M, Novell R, Wieland J & Sappok, T. (2021) The European guideline on
the assessment and diagnosis of psychiatric disorders in adults with intellectual disabilities. The European Journal of Psychiatry.

Wieland J.(2021)  Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Psyfar vs: 6 (3)

van den Akker, N., Kroezen, M., Wieland, J., Pasma, A., & Wolkorte, R. (2021). Behavioural, psychiatric and psychosocial factors associated with aggressive behaviour in adults with intellectual disabilities: A systematic review and narrative analysis. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(2), 327-389.

Wieland J, van Hout TP, van Els B, Bogers JPAM (2020) Onderkennen van zwakbegaafdheid of een lichte
verstandelijke beperking bij aangemelde patiënten op een algemene psychiatrische polikliniek Tijdschrift voor Psychiatrie;62(10):860-867.

Aldenkamp EA, & Wieland J. (2020) Patiënten met een laag IQ. Nascholing huisartsen. Accredidact.

Hassiotis A, Brown E, Harris J, Helm D, Munir K, Salvador-Carulla L, Bertelli M, Baghdadli A, Wieland J
et al. (2019) Association of Borderline Intellectual Functioning and Adverse Childhood Experience with adult psychiatric morbidity. Findings from a British birth cohort. BMC Psychiatry; 19: 387

Wieland J. (2019) Aandacht voor zwakbegaafdheid in de GGZ. Tijdschrift voor Psychiatrie; 11: 761 – 765.

Wieland J, Denayer A & van Amelsvoort TAMJ. (2019) Geestelijke gezondheidszorg voor mensen met
zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychiatrie; 11: 819-824.

Kroezen M, Embregts P, Mulder E, Van Bussel C, Van der Nagel J, Van den Akker N, Wolkorte & Wieland
J. (2018) Development of the guideline ‘Challenging behaviour in adults with intellectual disability’. European Journal of Public Health; 29 (4).

Wieland J & ten Doesschate M. (2018) Awareness and accessibility of the Dutch mental health care
system for people with borderline intellectual functioning or mild intellectual disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities.

Aldenkamp E.A. & Wieland J. (2018) Patiënten met een laag IQ. Nascholing voor POH-GGZ. Accredidact.

Wieland J. (2017) Komt een zwakbegaafde vrouw bij de dokter. In: Casusboek kwaliteitsstandaarden.
Van Balkom T, Spijker J, Kupka R (redactie). De Tijdstroom.

Hassiotis A, Noor M, Bebbington P, Afia A, Wieland J & Qassem T. (2017) Borderline intellectual
functioning and psychosis: Adult Psychiatric Morbidity Survey evidence. British Journal of Psychiatry.

Wieland J, Aldenkamp EA & Vd Brink A. (2017) Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ.
Beperkt begrepen. Bohn, Stafleu en van Loghum.

Wieland J & Leidelmeijer P. (2016) Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Psychiatrie voor sociaal
werker. Red.: Blanken C, Clijsen M, Garenfeld W, te Paske I, van Piere M. Bohn Stafleu en van Loghum.

Wieland J & Leidelmeijer P. 92016) Voorschrijven aan patiënten met een lager IQ. Psyfar VS (3).

Aldenkamp EA & Wieland J. (2016) Patiënten met een laag IQ. Nascholing psychiaters. Accredidact.

Wieland J, Kapitein S, Otter M, Baas RW. Diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met een
(zeer) lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychiatrie 2014;56(7):463-70.

Kapitein S & Wieland J. (2014) De nieuwe wet “Zorg en Dwang”: Over het gebruik en afbouwen van
antipsychotica zonder geldige indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking.
Tijdschrift voor Psychiatrie;56(12): 807-815.

Hermans H, Wieland J, Jelluma N, Van der Pas F & Evenhuis H. (2012) Reliability and validity of the Dutch
version of the Glasgow Anxiety Scale for people with an Intellectual Disability (GAS-ID). Journal
of Intellectual Disability Research;57(8):728–736.

Wieland J, Vliet JPM & Zitman FG (2012) Challenges and advances in mental health and intellectual
disabilities. Minerva Psichiatrica;53(1):29-38.

Wieland J & Leidelmeijer P. (2015) Pychiatrie en Verstandelijke Beperking. Leerboek psychiatrie voor
verpleegkundigen. Red.: Clijsen M, Garenfeld W, Kuipers G, van Loenen E, van Piere M. Reed Business Education.

Wieland J, Baas RWJ & Zitman FG. (2021) Routine Outcome Monitoring voor mensen met een laag IQ:
beschikbare diagnostische meetinstrumenten. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg voor mensen met een verstandelijk beperking (NTZ);4:218–231.
 

Categorieën:

Deelgebieden

Zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking