CV van Casper van der Hoeven

Casper van der Hoeven is apotheker en volgt de opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC. Binnen deze opleiding richt hij zich in zijn klinische differentiatie op het gebied van de ziekenhuispsychiatrie. Met zijn farmaceutische kennis en klinische ervaring wil hij een bijdrage leveren aan de rubriek Farmacotherapie en aan de Switchtabellen.

Categorieën:

Behandeling

Farmacotherapie