CV van Dr. C. van Boeijen

Christine van Boeijen is psychiater (zij is gepromoveerd in 2003) en werkzaam bij de crisisdienst van GGNet Apeldoorn/Zutphen. Daarnaast is zij sinds 2009 stage-opleider huisartsgeneeskunde bij de crisisdienst, en sinds 2017 expert bij de (door)ontwikkeling van het landelijke psychiatrieonderwijs (module spoedeisende psychiatrie) voor de basisopleiding psychiatrie. Van 2008 tot 2018 was zij tevens plaatsvervangend A-opleider.
In de redactionele hoek heeft Christine ook ervaring; van 2009 tot 2012 was zij redactielid van het tijdschrift Silhouet van het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD), en vanaf 2014 tot heden maakt zij deel uit van de hoofdredactie van vakblad Intern van GGNet. 

Categorieën:

Deelgebieden

Spoedeisende psychiatrie