CV van Patricia Bos (Ervaringsdeskundigheid)

L36_powervrouwen_patricia_kleiner

drs. Patricia Bos is de oprichter van Buro PUUR en heeft de overtuiging dat jonge mensen met een beginnende eetstoornis veel eerder geholpen kunnen worden. Binnen Buro PUUR werkt zij met haar medewerkers aan de missie 'kinderen in nood zichtbaar maken en hulp aanreiken'. Patricia heeft zelf 13 jaar een eetstoornis gehad en weet hoe hard het werken is als je op je 25ste nog steeds veel te vaak braakt. Op 17 jarige leeftijd dacht ze dat ze 'de dunne modellenmethode' toepaste. Zij wist niet welke gevolgen dat zou hebben.

Na het behalen van haar universitaire opleiding heeft zij tijdens haar werkperiode diverse trainingen gevolgd waaronder ook de NLP practitioner en master en PMA coachingsopleiding. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring met het verzorgen van voorlichtingen aan leerlingen en ouders en het trainen van professionals. Haar trainen kenmerkt zich door een open houding. Zij weet de toehoorders te prikkelen en aandacht van de deelnemers vast te houden.

Patricia is mede oprichter van Weet, de landelijke patiëntenvereniging rond eetstoornissen. Zij is als lid en projectleider verbonden aan deze vereniging. Zij is lid van de adviescommissie Zorgstandaard Eetstoornissen. Zij werkt als auteur mee aan de nieuwe versie van het Handboek Eetstoornissen, hetgeen in 2017 wordt uitgegeven. Zij is lid en oud-bestuurslid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen alwaar de gespecialiseerde hulpverleners elkaar versterken. Patricia is lid van de specialismewerkgroep voedings- en eetstoornissen van de Parnassia Groep. Vanuit Buro PUUR begeleidt Patricia diverse studenten.

Foto: Anja van Wijgerden. En ja, de foto is gefotoshopt én Patricia draagt make-up ;-)

Publicatielijst

Handleiding 'Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?'

Handleiding 'Wat als mijn broer/zus een eetstoornis heeft?'

Handleiding 'Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?'

Signalenkaart eetstoornissen

Signalenkaart eetstoornissen voor huisartsen

Categorieën:

Deelgebieden

Ervaringsdeskundigheid