CV van Dr. P.J. Carpentier

20160825_201827

Pieter-Jan Carpentier (Nijmegen, 1956) is psychiater (medicijnenstudie: Universiteit Antwerpen, 1981; registratie als psychiater: 1988). Hij is programmaleider van het behandelprogramma ADHD bij volwassenen van Reinier van Arkel te ’s-Hertogenbosch; tot 2010 was is hij als consulent verbonden aan Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg in Noord-Brabant.

Hij raakte toenemend geïnteresseerd in het onderwerp ADHD bij volwassenen, in het bijzonder in combinatie met verslaving, op basis van klinische ervaringen met deze patiënten. Al meer dan 15 jaar is hij actief in het stimuleren van verbeterde diagnostiek en behandeling van deze patiëntengroep. Hij was bestuurslid van het ADHD Netwerk (in 2010 voortgekomen uit de fusie van het ArtsenNetwerk ADHD en het Netwerk ADHD bij volwassenen), waarin de behandelaars van kinderen en volwassenen met ADHD verenigd zijn (2010-2018). Hij was actief betrokken bij het ontwikkelen van het Protocol ADHD bij verslaving, een richtlijn voor screening en behandeling van ADHD in verslavingsinstellingen (Trimbos Instituut, Utrecht, 2000 – 2004) en bij de richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten van Resultaten Scoren (Kenniscentrum Verslaving, 2014). 

Hij was hoofdonderzoeker bij de eerste Europese placebo-gecontroleerde studie naar de effectiviteit van methylfenidaat bij patiënten met ADHD en verslaving. In september 2012 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (promotoren: Prof. dr. J.K. Buitelaar, Donders Institute, en Prof. dr. C.A.J. de Jong, Faculteit Sociale Wetenschappen). In zijn proefschrift, Addiction and the role of childhood externalising disorders, werd de invloed van ADHD en Conduct Disorder nagegaan op de verslaving en de psychiatrische comorbiditeit van heroïne-verslaafden in onderhoudsbehandeling met methadon. Hij is lid van ICASA (International Consortium ADHD and Substance Abuse), een internationale contactgroep die onderzoek naar ADHD bij verslaving stimuleert. Hij heeft als commissielid bijgedragen aan de monodisciplinaire richtlijn ADHD bij volwassenen van de NVvP (2015). Namens de NVvP heeft hij deelgenomen aan de werkgroep Zorgstandaard ADHD (2016-2020). 

Hij was oprichter en hoofdredacteur van de Ark, het intern voorwetenschappelijk tijdschrift van Reinier van Arkel (inmiddels ter ziele). Verder verzorgde hij samen met Paul van Dongen, psychiater, de cyclus Film en Psychiatrie in filmhuis de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Zijn hobbies blijven zaalvoetbal, oenologie en mycofagie.

Belangenconflicten: geen

Publicatielijst

Carpentier PJ, Levin FR. Pharmacological Treatment of ADHD in Addicted Patients: What Does the Literature Tell Us? Harv Rev Psychiatry. 2017 Mar/Apr;25(2):50-64.  

Janssen L, Kan CC, Carpentier PJ, Sizoo B, Hepark S, Grutters J, Donders R, Buitelaar JK, Speckens AE. Mindfulness based cognitive therapy versus treatment as usual in adults with attention deficithyperactivity disorder (ADHD). 
BMC Psychiatry. 2015 Sep 15;15:216.

van de Glind G, Konstenius M, Koeter MW, van Emmerik-van Oortmerssen K, Carpentier PJ, Kaye S, Degenhardt L, Skutle A, Franck J, Bu ET, Moggi F, Dom G, Verspreet S, Demetrovics Z, Kapitány-Fövény M, Fatséas M, Auriacombe M, Schillinger A, Møller M, Johnson B, Faraone SV, Ramos-Quiroga JA, Casas M, Allsop S, Carruthers S, Schoevers RA, Wallhed S, Barta C, Alleman P, Levin FR, van den Brink W; IASP Research Group. Variability in the prevalence of adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients: results from an international multi-center study exploring DSM-IV and DSM-5 criteria. Drug Alcohol Depend. 2014 Jan 1;134:158-66.

Carpentier PJ. Verslaving in ontwikkelingsperspectief: de rol van antisociale gedragsstoornis en ADHD in de ontwikkeling van problematisch middelengebruik. Tijdschr Psychiatr. 2014;56(2):95-105. 

Carpentier PJ, Arias Vasquez A, Hoogman M, Onnink M, Kan CC, Kooij JJ, Makkinje R, Iskandar S, Kiemeney LA, de Jong CA, Franke B, Buitelaar JK. Shared and unique genetic contributions to attention deficit/hyperactivity disorder and substance use disorders: A pilot study of six candidate genes.  Eur Neuropsychopharmacol. 2012 Jul 26.

Carpentier PJ, Knapen LJ, van Gogh MT, Buitelaar JK, De Jong CA. Addiction in developmental perspective: influence of conduct disorder severity, subtype, and attention-deficit hyperactivity disorder on problem severity and comorbidity in adults with opioid dependence.  J Addict Dis. 2012;31(1):45-59.  

Carpentier PJ, van Gogh MT, Knapen LJ, Buitelaar JK, De Jong CA. Influence of attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder on opioid dependence severity and psychiatric comorbidity in chronic methadone-maintained patients. Eur Addict Res. 2011;17(1):10-20. Epub 2010 Sep 25.

Carpentier PJ. Hoe volwassenen met ADHD en verslaving behandelen?  Psychopraxis 2007; 9 (1): 2-5

Carpentier PJ, de Jong CA, Dijkstra BA, Verbrugge CA, Krabbe PF. A controlled trial of methylphenidate in adults with attention deficit/hyperactivity disorder and substance use disorders. Addiction 2005; 100: 1868-74

van de Glind G, Kooij JJ, van Duin D, Goossensen MA, Carpentier PJ. Protocol ADHD bij verslaving: Screening, diagnostiek en behandeling voor de ambulante en klinische verslavingszorg. Utrecht, Trimbos Instituut, 2004. 

Categorieën:

Ziektebeelden

ADHD