CV van Prof. dr. H.W. Hoek (plv. hoofdredacteur)

Pasfoto_wijbrand_hoek

Prof. dr. H. Wijbrand Hoek is plaatsvervangend hoofdredacteur van psychiatrienet.nl. Hij is opleider psychiatrie bij de Parnassia Groep en decaan van de Parnassia Academie. Hij is als bijzonder hoogleraar epidemiologie verbonden aan Columbia University in New York (2001) en als hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen (2003).

Hans Wijbrand Hoek was lid van de DSM-5 Work Group Eating Disorders en lid van de DSM-5 Study Group Impairment and Disability Assessment. Hij is past president van de Eating Disorders Research Society en ontving de Academy for Eating Disorders Research Award in 2011. Hij was consultant bij de WHO en betrokken bij de ontwikkeling van de WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Hij is collaborator bij de Global Burden of Disease studies.

Wijbrand Hoek is voorzitter van de Werkgroep Zorgstandaard Eetstoornissen. Hij publiceert veel over eetstoornissen, psychosen en transculturele psychiatrie.
Hij zit in de redactie van zes internationale tijdschriften.

Conflict of interest
Geen

Publicatielijst


Publicaties van Hans Wijbrand Hoek in google scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=PfMr_GUAAAAJ&hl=nl 

Publicaties van Hans Wijbrand Hoek in PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoek+HW%5BAU%5D+OR+Wijbrand+Hoek%5BAU%5D+OR+Hoek+HW%5BInvestigator%5D

Categorieën:

Behandeling

Farmacotherapie

Ziektebeelden

Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen

Behandeling

Psychotherapie

Algemeen

Tijdschriften

Beroepsverenigingen, instellingen en organisaties

Deelgebieden

Arts-assistenten psychiatrie

Behandeling

Biologische behandelingen

Algemeen

Patiënten-/cliëntenorganisaties en -informatie

Ziektebeelden

Psychotische stoornissen

Bipolaire stoornissen

Deelgebieden

Beleidspsychiatrie en Kwaliteitszorg

Algemeen

Uitgeverijen en boekhandels

Ziektebeelden

Depressieve stoornissen

Deelgebieden

Bewegingsstoornissen in de psychiatrie

Algemeen

Universiteiten, bibliotheken en databanken

Deelgebieden

Eerstelijnspsychiatrie

Ziektebeelden

Angststoornissen

Deelgebieden

Evidence Based Medicine

Ziektebeelden

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Somatisch-symptoomstoornissen

Deelgebieden

Forensische psychiatrie

Ziektebeelden

Voedings- en eetstoornissen

Deelgebieden

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Ziektebeelden

Slaap-waakstoornissen

Deelgebieden

Meetinstrumenten

Ziektebeelden

Seksuele stoornissen

Verslavingen

Deelgebieden

Neuroimaging

Ziektebeelden

Neurocognitieve stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Deelgebieden

Ouderenpsychiatrie

Psychiatrie en filosofie

Psychiatrie en genetica

Psychiatrie en media

Psychiatrie, recht en ethiek

Sociale psychiatrie

Sociale psychiatrie: Gezinsinterventies

Somatische aandoeningen

Transculturele psychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie