CV van Dr. Ed. M. van Gent

142

Dr. Ed.M. van Gent, neuropsychiater, heeft in Utrecht zijn artsenopleiding gedaan en zijn specialisatie tot zenuwarts en EEG-aantekening. Hij werkte in die tijd ook een halfjaar op het Rudolf Magnus Instituut bij prof. De Wied.

Van 1980 tot 1989 heeft hij gewerkt als Chef de Polikliniek Psychiatrie in het AZU, het huidige UMC. Hoogleraar was destijds Van Praag, en later Kuilman.

Van 1989 tot 1995 werkte hij in het WA-huis en de CSZ Rumke groep, het huidige Altrecht. Naast de lithiumpolikliniek had hij daar de afdeling voor dubbel gehandicapten en was hij waarnemend A-opleider.

In oktober 1993 is hij te Utrecht gepromoveerd op A study of biopsychosocial treatments to prevent manic-depressive relapse. Onderwerpen hierin met internationale publicaties: cognitieve bijwerking van verschillende lithium preparaten, protocolontwikkeling lithium en zwangerschap, diverse groepstherapieën bij bipolaire stoornis.

Van 1995 tot 31-12-2009  was hij werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, sinds 1 januari 2002 onderdeel van het GGNet (in de Achterhoek een fusie van PAAZ's 3 ziekenhuizen, APZ -voorheen het Grootgaffel, RIAGG O-G, en RIBW).

 

Nog steeds is hij actief in onderzoek naar psychoeducatie, lichttherapie en farmacotherapie.

Sinds 1984 is hij lid van de LithiumPlusWerkGroep (Li+WG); van 1997 tot 2004 was hij daarvan de voorzitter. Tot 2010 lid raad van toezicht van de stichting LithiumPlusWerkGroep (Li+WG).Deze is overgegaan in het kenbis
Stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Dr. Ed.M. van Gent is al meer dan 40 jaar actief in de behandeling van bipolaire patiënten en heeft artikelen gepubliceerd in het Nederlands, Engels, Frans , Duits en Spaans.

Sinds 2010 gepensioneerd en psychiater interim/ inval werk:
 
Meestal poliklinisch voor VGGNet , GGNet, Propersona en Dimence

Publicatielijst

Van Gent E.M. (1993) Thesis: A STUDY OF BIOPSYCHOSOCIAL TREATMENTS TO PREVENT MANIC-DEPRESSIVE RELAPSE

Van Gent E.M. (1993) Puerperal affective psychosis: Is there a case for lithium prophylaxis? Br. J. Psychiatry, 162,564.

Van Gent,E.M. and Zwart,F.M. (1993) Ultra-short versus short group therapy in addition to lithium. Patient Education and
Counseling. 21, 135-141.

Van Gent,E.M. and Zwart,F.M. (1993) Five year follow-up after educational group therapy added to lithium therapy.
Depression, 1,225-226.

Van Gent EM and Zwart FM. A long follow-up after group therapy in conjunction with lithium prophylaxis. Nord J Psychiatry,
1994; 48: 9-12.

Van Gent EM. Lithium en Zwangerschap. CoBo-Bulletin, 1994;27(2): 15-21.

Willems M, Van Gent EM, Hartong, EGThM. Medicijnen bij de manisch-depressieve stoornis. Informatie over het gebruik van Lithium, Carbamazepine en Valproïnezuur. Uitgave van de NSMD in samenwerking met Wetenschapwinkel Universiteit Utrecht en HC Rumkegroep. Utrecht 1994

Van Gent EM. Priadel.Informatie voor patiënten.De 30 meestgestelde vragen over lithium.LorexSynthèlabomaarsen,1994.
Ruimschotel RP, Bosma PJM, Bergsma J, Van Duin EMHE, Van Gent EM, Kortmann PWJTJ, Sleeboom-van Raaij CJ, Spliethoff-Kamminga NGA, Vrancken PH, Vreugdenhil C, De Bruine M, Doll‚ C, Penninga J, Penninx F, Bergen MP,VanSchelven CME. Integrerende benadering. Op weg naar een synthese in debehandeling van patiënten met somatische en psychische problemen. Rapport: Van de Kerngroep Gemengde Somatische/Psychische Problematiek. Portugaal, Oktober 1994..

Barents, W. & Van Gent, E.M. (1995) Light Therapy andWalking or Relaxation. Homeostasis, 1995, 36,Suppl. 1,2,10.

Knoppert-van der Klein,E.A.M., Kölling,P-N & Van Gent, E.M.(1996) Lithium en Zwangerschap TvPsychiatrie,38,630-633.
E.M.van Gent, Manisch-depressieve stoornis en Zwangerschap. In: Behandelstrategi‰en bij de manisch-depressieve
stoornis (WA Nolen, EAM Knoppert-Klein, EGThM Hartong. eds.),Hoofdstuk 8,76-83. Bohn Stafleu van Lochum 1966.

E.A.M. Knoppert-Klein,P.Kölling, E.M.Van Gent,J.L.van Kamp (1997) Consequenties van een bipolaire stoornis
en het gebruik van stemmings stabilasatoren voor het beleidrond zwangerschap. T v Geneeskunde, 41,1960-1965.

L.M. Vogtlander & E.M. van Gent (1998) Lerenomgaan met kwetsbaarheid. MGV,53, 256-264.

E.M. van Gent (1998)Een drie jaar follow-up studie van tweegroeps-therapieprogramma's toegevoegd aanlithiumprofylaxe bijpatiënten met een bipolaire stemmingsstoornis.T v Psychiatrie,40,498-503..


E.M. van Gent, (2000) Priadel De 30 meest gestelde vragen over lithium. Patiënten voorlichtingsfolder.Sanofi-synthelabo.3e druk

E.M.van Gent, (2000) Integrating non-pharmacological treatments for optimal patient outcome, Lecture ECNP Munich 9-14 September 2000 Germany. abstracts on disk.


Van Gent, E.M. (2000) Psycho-educatie voor manisch-depressieve patiënten: draaiboek van een groepsprogramma. Psychopraxis,2,78-80.

Van Gent, E.M. (2000) Une étude suivie de 3 ans de thérapies de group additives au traitement au lithium. (A three year follow-up of two psycho-education group programmes.) L`Encéphale,XXVI:76-9.

E.M.Van Gent, H.J.Keegstra, W.Barents (2001) Light therapy to thirty-four patients with and without lithium. European Neuropsychopharmacology, 11, suppl. 3, page S198


E.M.Van Gent, E.A.M. Knoppert-Klein,P.Kölling (2001) Guidelines for bipolar illness during pregnancy.In Bipolar Disorders (Eds E.Vieta, Barcelona)pp37-48.

E.M.Van Gent, E.A.M. Knoppert-Klein,P.Kölling (2001) Las pautas para la enfermedad bipolar durante el embarazo. En Desórdenes Bipolares. (El redactor E.Vieta, Barcelona ) El capítulo tres.

A.Arnou, M.Bakhuijsen, K.de Jong, B.A.M. Wichert, E.M. van Gent, A.Groothuis, EGThM Hartong, E.A.M. Knoppert-van der Klein,FOostervink, P.F.J. Schulte, U.A.P.C. Oomen. De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Een Leidraad. Amsterdam drukkerij Teunissen.

Van Gent E.M., Geutjes, E. Went-Boeve, H.C., Prins,E.R. (2002) Psycho-education of bipolar disorders: depression & mania. Bipolar Disorders (4) Suppl 1 ,136.

Van Gent E.M. (2002) Huidige inzichten in de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen. In:Psychiatrie te Cambridge Eerste Lustrumsymposium UK Astrazeneca Uitg Van Zuiden Communications BV Alphen ad Rijn.

Van Rooij, W.P.A., Van Gent, E.M. (2003). De relatie tussen de manisch-depressieve stoornis en multiple sclerose. Een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 75-86.

Van Gent, E.M. Bonte GJ(2003) Personality changes during light therapy in bipolar patients Bipolar Disorders(5) suppl1 ,90-91.


Van Gent, E.M. Bonte GJ (2003)THE GAMIAN-EUROPE BEAM SURVEY, Dutch Part: INFORMATION ON CURRENT TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER GENERATED BY A PATIENT QUESTIONNAIRE Pharmacopsychiatry,13,4,s233 (see www.ecnp.nl ).

Van Gent, E.M.(2003) organisatie symposium “Verscheidenheid in de psychiatrie” + lezing Psychofarmaca en de bipolaire stoornis In : (Ed. Van Gent, E.M. )op cd-rom Uitg. Bristol Meijer Squibb

Vieta, E, Morselli, PL, Gerson, S, Van Gent EM (2003) Bipolar Disorders: A Call to Action Gamian-Europe 2003 six languages (English, French, German, Italian, Spanish, Russian)

E.M. van Gent, E.A.M. Knoppert-van der Klein, A.M.H. Hegge, P.D. van der ArK (2004) Characteristics of treatment with atypical antipsychotics (AA) in bipolar disorder (BD) in the Netherlands. ISBD review Barcelona Abstracts POSTER AWARD.

E.M. van Gent (2004) Opzoek naar een efficiënte psycho-educatie In Manisch Depressief psychoeducatie en psychotherapie. Eds E.A.M. Knoppert-van der Klein & S Torenvliet Mark Two Communications Leusden.

E.M. van Gent, E.A.M. Knoppert-van der Klein, A.M.H. Hegge, P.D. van der ArK (2004) Characteristics of treatment with atypical antipsychotics (AA) in bipolar disorder (BD) in the Netherlands. Acta Psych Scandinavica 432 vol 110, Suppl. 41

E.M. van Gent,,E.Sybrandy-Fleuren, (2004) Improvement of bipolar disoreder and psoriasis during topiramate. Acta Psych Scandinavica 432 vol 110, Suppl. 41.

E.A.M. Knoppert-van der Klein E.M. van Gent, A.M.H. Hegge, P.D. van der ArK (2004) Effects of treatment with atypical antipsychotics in bipolar disorder in the Netherlands Acta Psych Scandinavica 432 vol 110, Suppl. 24.

E. M. van Gent& HAPC Oomen (2005) From research to a wide spread practical use of psychoeducation for bipolar patients in the Netherlands.(poster 253) Bipolar Disorders, 7 (Suppl. 2), 109.

E. M. van Gent, (2005) Antipsychotica bij bipolaire stoornissen meer ruimte voor atypische middelen Neuropschiatrie & Gedragsneurologie,september2005, 7-10.

Participatie in websites
www.antenna.nl/lithium

www.psychiatrienet.nl

BEAM panel internationaal
www.psychiatry24x7.com
http://www.psychiatry24x7.com/bgdisplay.jhtml?itemname=panel&_requestid=1454175

www.slingeland.nl

http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/participanten/ggnet/

Categorieën:

Ziektebeelden

Bipolaire stoornissen